nieuws

Dienst der Domeinen krimpt ingrijpend in

bouwbreed Premium

De Dienst der Domeinen, die belast is met het afstoten van rijkseigendommen en inbeslaggenomen goederen, gaat ingrijpend reorganiseren.

Het aantal formatieplaatsen moet op 1 januari volgend jaar met 90 zijn teruggebracht tot 358.

Er komt een splitsing in het beheer van onroerende en roerende goederen en het aantal beheerseenheden wordt sterk ingekrompen.

Voor de klanten van de dienst -bij voorbeeld makelaars en notarissen- betekent dit dat zij te maken krijgen met een gemakkelijker toegangbare organisatie en in sommige gevallen met nieuwe vestigingsplaatsen en

eerseenheden.

Reageer op dit artikel