nieuws

Den Haag in conflict over bouw stadhuis

bouwbreed

Het Haagse college van B en W heeft zowel bij de Raad van Arbitrage voor Bouwbedrijven als bij het Nederlands Arbitrage Instituut een spoedeisende procedure aangespannen. Aanleiding voor beide procedures is de dreigende vertraging van de oplevering van het nieuwe stadhuis van de gemeente Den Haag.

Zoals bekend bouwt Bouwbedrijf Wilma momenteel in opdracht van het ABP het nieuwe Haagse stadhuis annex bibliotheekcomplex aan het Spui, ontworpen door de Amerikaanse architect Richard Meier. Oplevering van dit gebouw moet in de loop van 1994 plaatshebben.

Echter, er dreigt nu een kink in de kabel te komen. De woninginrichtingszaak Hulshoff Wonen weigert namenlijk het oude pand, dat plaats moet maken voor het stadhuis, te verlaten.

Hulshoff huurt een ruimte in de nieuwbouw. In de strakke planning zou Hulshoff die nieuwe ruimte contractrueel op 2 maart hebben aanvaard.

De eigenaar van de zaak, H.

Hulshoff, heeft de oplevering geweigerd. De nieuwbouw is weliswaar klaar maar de achterzijde van het gebouw is in verband met de werkzaamhe den nog zeker vijf maanden niet bereikbaar. “Een winkel moet goed bereikbaar zijn. In het contract zijn daarover afspraken gemaakt die de gemeente dient na te komen. Wij leveren ons oude pand pas op als de gemeente het contract naleeft” , aldus Hulshoff.

De weigering van Hulshoff brengt de betrokken partijen behoorlijk in de problemen, zeker gezien de strakke tijdsplanning die er voor de nieuwbouw is opgesteld. Omdat het de gemeente Den Haag is die een contract met Hulshoff heeft, hebben B en W besloten een spoedeisende procedure bij het Nederlands Arbitrage Instituut op te starten. Het instituut moet zich op korte termijn buigen over de afspraken die de gemeente met de woninginrichter heeft gemaakt.

ABP Daaraan parallel loopt de procedure die Den Haag bij de Raad van Arbitrage voor Bouwbedrijven heeft aangespannen. Deze procedure is gericht tegen het ABP, de opdrachtgever van het stadhuis/bibliotheekcomplex.

Inzet van deze actie van Den Haag is om te bezien of de kosten, die zijn gemoeid bij het eventueel verliezen van de procedure tegen Hulshoff, op het ABP ke worden verhaald.

Om de zaak verder nog te compliceren, overweegt ook het ABP zelf tegen Hulshoff een kort geding aan te spannen.

Dit, omdat iedere dag dat Hulshoff langer in zijn oude zaak blijft zitten geld kost. In april moet het pand leeg zijn zodat het snel kan worden gesloopt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels