nieuws

De divisie daken van Rockwool heeft een folder …

bouwbreed Premium

De divisie daken van Rockwool heeft een folder met technische informatie over het complete produktenassortiment van het bedrijf uitgebracht. De folder geeft inzicht in het toepassingsgebied van de produkten alsmede de technische eigenschappen van de diverse dakisolaties. Uitgangspunt bij de totstandkoming is geweest, om zo compact mogelijk een weergave te verstrekken van het standaardpakket voor zowel de architect als de dakdekker.

Voor uitgebreidere informatie beschikt het bedrijf over het boek Vlak Dak Isolatie 1992-1993.

Rockwool Lapinus BV-Roermond Ter ondersteuning van het ontwerpen van gecombineerde stralings- en ventilatieverwarming heeft Interland Techniek een brochure uitgebracht waaruit deze integratie van verwarmen en ventileren valt op te maken. Er wordt in aangetoond hoe op eenvoudige wijze het Baufa indirect gestookte stralingsverwarmingssysteem is op te nemen in een ventilatiesysteem. Daarbij worden onder andere stralingskappen tot luchtkanalen gevormd, waarin ventilatielucht wordt opgewarmd.

Interland Techniek BV-Dordrecht

Reageer op dit artikel