nieuws

Coppen zoekt harmonie tussen mens en zijn omgeving

bouwbreed

De Maastrichtse hoogleraar prof.dr. N.J.M. Nelissen gaf bij de opening van een expositie in Roermond enkele karakteristieken van het werk van Architectenbureau Coppen. Hij vond het behoedzame architectuur, die een eigen positie kiest en niet in de ban raakt van modieuze expressie of onbeargumenteerde behoudzucht. Verder gebruikte hij typeringen als client-georienteerd, menselijk, degelijk en vernieuwend.

Een door aannemingsbedrijf Sonderwegen uit Odillienberg onlangs opgeleverde door Coppen ontworpen dassenfabriek van Roma in Roermond.

Het sociaal cultureel centrum De Wingerd in Sevenum. In dit multi-functionele gebouw ke desgewenst tien kleine activiteiten plaatsvinden maar het gehele gebouw kan ook worden gericht op een activiteit voor ongeveer 700 mensen. Aannemer Verhoeven uit Venray bouwde het. De stichtingskosten waren f. 2,5 miljoen. Deze kerk ontwierp bureau Coppen voor IJsselstein (bij Venraij). De parochianen vonden het bijzonder jammer dat hun oude kerk op het priesterkoor na moest worden afgebroken. Coppen maakte daarom een kerk die zoveel mogelijk het karakter van het oude gebouw had, maar wel compacter en met een betere akoestiek, zodat de parochianenen meer betrokken ke geraken bij de gebeurtenissen op en rond het altaar.

John Coppen (57), directeur van het architectenbureau, kan zich in deze karakteristieken goed vinden. En hij wil er aan toevoegen dat zijn bureau zoekt naar harmonie tussen mens en omgeving. “Al jaren lang maak ik een intensieve studie van de mens en zijn gedragingen. Toen ik bij de zaak kwam werd ik dan ook vooral geboeid door de particuliere woningbouw, waarbij ik een persoonlijk contact met de toekomstige gebruiker had. Mij is gebleken dat als je goed op de hoogte bent van de menselijke gedragingen je gebouwen ontwerpt die mensvriendelijk zijn.”

De mensen moeten zich in omgeving prettig voelen en zich geborgen weten. “De uitstraling van een gebouw, de materialen en de kleuren die je kiest moeten van zodanige aard zijn dat de mens zich op zijn gemak voelt. Je moet aandacht schenken aan de menselijke schaal, aan de relatie tussen binnen en buiten, aan de lichtval. Het klinkt misschien wat raar:maar een gebruiker van een gebouw moet goed ke functioneren in dat gebouw.

Anders voelt een mens zich niet prettig en ontstaat er ergenis.”

Eerlijk Coppen, wiens hoofdkantoor in de oude binnenstad van Roermond is gevestigd, bekent dat hij van ‘eerlijke architectuur’

houdt. “Daar bedoel ik mee, dat wat je in de vorm uitdrukt niet misleidend mag zijn in relatie tot de functie van het gebouw. De vorm moet logisch zijn in relatie tot het materiaal gebruik; logisch ook in relatie tot de constructie.”

Als Coppen ergens een hekel aan heeft is het wel aan onzorgvuldig zo maar voor de vuist weg ontwerpen. “Als je een opdracht voor het ontwerpen van een gebouw krijgt moet je al beginnen met een zorgvuldige studie van de omgeving. Ik huldig nu eenmaal het principe dat een gebouw in harmonie met zijn omgeving moet zijn. Belangrijk vind ik, vooral voor woningen maar ook voor andere gebouwen, hoe, om het zo eens te zeggen, de zon in het gebouw kan komen:het spel van licht, warmte en schaduw. Natuurlijk moet gekeken worden naar de functie van een gebouw, die een bepaalde materiaalkeuze kan bepalen. Baksteen komt nu eenmaal anders over dan beton of staal.”

Budget Bij dit alles moeten de kosten uiteraard niet uit het oog worden verloren. “Die bepalen toch ook mede de keuze van het materiaal, die bepalen ook hoe uitbundig de vormgeving kan zijn.”

Dat het budget in de particuliere bouw (soms aanzienlijk) ruimer is dan in de sociale bouw is ook voor architect Coppen geen geheim: “Ik ben er trots op dat ons bureau veel poen in de sociale bouw heeft ontworpen. Ik kan zeggen dat die bouw zelfs een belangrijk deel van onze omzet uitmaakt.

Persoonlijk vind ik het een uitdaging te proberen binnen de geringe financiele mogelijkheden toch woningen te ontwerpen die voldoen aan de uitgangspunten van ons bureau.

En laten we eerlijk zijn:een architect is er aan gewend met een budget te werken. Het gebeurt toch nooit dat een opdrachtgever tegen je zegt:Ga jij je gang maar; geld speelt geen enkele rol…”

Uiteenlopend Architectenbureau Coppen is gegroeid in een omgeving waar geen ruimte is voor grootschalige bureaus, die op een sector zijn gericht. “Dus zijn we altijd een bureau geweest dat zeer uiteenlopende ontwerpen hebben gemaakt.

Een gevolg daarvan is dat we ons vele malen van voren af aan in alle aspecten van een bepaald ontwerp moesten verdiepen. Natuurlijk zIjn er in de loop der jaren wat specialismen ontstaan, maar als je vraagt waardoor ons bureau wordt getypeerd, dan zeg ik:we zijn een all-round bureau dat niet alleen thuis is op het gebied van het ontwerpen van gebouwen maar ook op dat van de stedebouw en van de binnenhuis-architectuur.”

Landelijk Architectenbureau Coppen heeft vestigingen in Den Bosch en in Den Haag. Dat laatste bureau wordt geleid door John’s zoon, ir. Hans Coppen.

“We zijn zo langzamerhand gegroeid van een regionaal tot een landelijk werkend bureau, mede dank zij een aantal prijsvragen die we hebben gewonnen en ook dank zij onze landelijk werkende opdrachtgevers.

Zo hebben we zojuist de opdracht ontvangen voor het ontwerpen van een compleet bestuurscentrum in Langedijk met onder meer een gemeentehuis, een sociaal cultureel centrum, een politiebureau en een brandweerkazerne. Een ander voorbeeld:voor Brielle hebben we een complex appartementen ontworpen, waar we veel van onze ideeen over het ‘mensvriendelijk wonen’ hebben ke verwezenlijken, onze ideeen dus over de mens en zijn gedragingen. Ook in dit grote gebouw kan de mens de maat van zijn individuele woning terugvinden. Met andere woorden:ook dit complex heeft een menselijke schaal.”

Architect Coppen vindt, dat zijn medewerkers en hij heel erg dynamisch bezig zijn. “We hebben een gemotiveerde club van ongeveer twintig mensen, die gelukkig lekker veel werk hebben. Zover ik het nu kan zien ziet onze toekomst er best positief uit…”

Reageer op dit artikel