nieuws

CDA wil bouw museum Venlo bij Maasboulevard

bouwbreed

Het CDA in Limburg wil dat de provincie het besluit van de gemeente Venlo, om de bouw van een nieuw museum te doen plaatshebben in het Julianapark, herziet. Volgens deze partij moet het nieuwe museum worden geintegreerd in het Maasboulevardpo in deze stad.

Het CDA vindt het van groot belang dat Venlo, als belangrijkste centrum van NoordLimburg, meer stedelijke allure krijgt. Gedeputeerde staten staan met het oog daarop, een concentratiebeleid voor.

Wil dat effect sorteren voor Venlo dan zal het woon- en leefklimaat van de stad aanzienlijk moeten worden verbeterd. Daartoe is uitvoering noodzakelijk van enkele majeure poen, zoals ‘Venlo Centrum Zuid’ en ‘Maasboulevard’.

Het CDA meent dat daarmee het vestigingsklimaat voor met name hoogwaardige kennis-intensieve bedrijven aanzienlijk wordt versterkt, hetgeen de economische slagkracht van de regio zeer ten goede komt: “Meer stedelijke allure draagt bij aan de zo noodzakelijke kwalitatieve verbetering van het omvangrijke Duitse kooptoerisme.”

De ontwikkeling van het Maasboulevard-po is voor het CDA in Limburg “zeer wezenlijk voor de centrumfunctie van Venlo’. Recentelijk heeft prof. ir. J. Coenen, op verzoek van de gemeente, een eerste plan geschetst voor de Maasboulevard. Hij heeft daarbij aangegeven dat de bouw van het nieuwe museum een integraal en wezenlijk onderdeel zou moeten zijn van dit po.

Financiele argumenten hebben B en W van Venlo er echter toe gebracht om het nieuwe museum te laten bouwen in het Julianapark.

Het CDA vindt dat niet terecht. Vandaar dat in schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten van Limburg wordt aangedrongen op herziening van “dit voor de toekomst van Venlo als stedelijk centrum voor Noord-Limburg essentieel besluit” .

Reageer op dit artikel