nieuws

C.R.O.W onderzocht nut wapening van asfalt

bouwbreed

In asfalt wordt al lang wapening toegepast om allerlei schadevormen aan verhardingen te bestrijden dan wel te voorkomen. Bij de C.R.O.W is een publikatie verschenen waarin op de zin of onzin van asfaltwapening wordt ingegaan.

Aanleiding voor het uitbrengen van de publikatie zijn de talrijke produkten die de laatste jaren op de markt zijn verschenen. Ze worden soms aangeprezen als Haarlemmerolie. In publikatie nummer 69 wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van produkten die geschikt zijn voor het wapenen van asfalt.

In de praktijk is het niet altijd mogelijk een ontwerp te maken waarbij schade wordt voorkomen. Verschijnselen zoals:scheurdoorgroei, scheurdoorslag, craquele, ribbelvorming en uiteendrijven van verhardingen komen regelmatig voor.

Onzekere factoren in de kennis omtrent ondergrond en verkeersbelastingen zijn nogal eens de oorzaak van het lager uitvallen van de draagkracht van verhardingen. In geval van grote structurele schade kan dan vaak niet meer worden volstaan met alleen het aanbrengen van een nieuwe deklaag.

Door de ontwikkeling van grids, netten, weefsels, sami’s en vezeltoevoegingen bestaan sinds enkele jaren andere mogelijkheden om de bovengenoemde schadeverschijnselen te bestrijden. De praktijk worstelt echter nog veelvuldig met de vraag:of, waar en wanneer welke produkten zinvol ke worden toegepast. Uit de publikatie valt op te maken dat over zinvolle oplossingen kan worden beschikt, zo schijft de C.R.O.W.

De publikatie is opgesteld door de werkgroep ‘wapening van asfalt’, die de zaken rondom de produkten op een rij heeft gezet. Daarbij zijn de ervaringen van de Nederlandse wegbeheerders ook betrokken. De gegevens daarvoor zijn verkregen uit enquetes. In de publikatie is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan de wijze waarop aangebrachte wapeningen functioneren in de constructie.

Bovendien wordt aandacht besteed aan aspecten van hergebruik van asfalt en het toepassen van inlagen.

Publikatie 69 ‘asfaltwapening:zin of onzin?’ is te bestellen bij de C.R.O.W te Ede.

Reageer op dit artikel