nieuws

Bouwbonden akkoord met cao

bouwbreed

De bouwbonden van CNV en FNV hebben ingestemd met het principe-akkoord, dat met werkgevers werd bereikt over een nieuwe cao voor bouwplaatspersoneel. De bondsraad van de bouwbond-CNV ging unaniem akkoord, van de vakgroepsraad van de bouwbondFNV stemden vier van de zestig aanwezige kaderleden tegen. Zij vonden het onjuist dat werknemers moeten meebetalen aan de reparatie van het wao-gat.

De achterban van de werkgeversdelegatie moet nog een uitspraak doen over het principe-akkoord.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels