nieuws

Bouwafzet Ubbink onder druk

bouwbreed Premium

Bij een met 8 procent van f. 123 miljoen tot f. 133 miljoen gegroeide omzet heeft Ubbink NV (bouw- en tuinprodukten) zijn nettowinst vorig jaar zien dalen van f. 2 miljoen naar ruim f. 1,1 miljoen. De omzet uit de bouw groeide slechts met f. 0,7 miljoen tot f. 62,173 miljoen.

Oorzaak hiervan is de malaise in de bouwnijverheid. Ubbink verwacht dat het resultaat in 1993 zal verbeteren.

De belangrijkste factoren die in 1992 het resultaat negatief hebben beinvloed waren de sterk tegenvallende gang van zaken in de sector poge bonden bouwprodukten en de Franse organisatie, die fors te lijden heeft gehad van de terugslag op de bouwmarkt in Frankrijk. Er is daar nu een herorientatie gaande.

In Pogebonden Bouwprodukten bleek bij een tegenvallend afzetvolume de in gang gezette herstructurering onvoldoende te zijn. Er zijn aanvullende maatregelen genomen, met de daarmee gepaard gaande kosten en voorzieningen.

Om strategische redenen is besloten om of met partners te gaan samenwerken of over te gaan tot afstoting.

Reageer op dit artikel