nieuws

‘Boete voor negeren milieuregels geen tovermiddel’

bouwbreed Premium

De Stichting Natuur en Milieu ziet een administratieve boete voor bedrijven die milieuregels aan hun laars lappen niet als ‘tovermiddel’

om naleving van de Wet Milieubeheer af te dwingen.

De milieuorganisatie meent echter wel dat in bepaalde gevallen het opleggen van een dergelijke boete kan werken.

Voorwaarde daarbij is dat de boetes snel en consequent worden opgelegd en fors zijn.

Natuur en Milieu reageert hiermee op de bekendmaking van minister Alders dat zijn ministerie nog dit jaar met een regeling zal komen waarmee bedrijven die geen milieu-investeringen plegen economisch ke worden gestraft. De regeling gaat onderdeel uitmaken van de Wet Milieubeheer, die deze week van kracht is geworden.

Op dit moment wordt een bedrijf dat geen milieu-investeringen pleegt beloond voor het stilzitten. In veel gevallen behaalt het economisch voordeel.

Daar wil minister Alders een eind aan maken. In de loop van dit jaar zullen daarom voorstellen worden gedaan om het economisch voordeel door middel van een boete van de onwillige bedrijven af te pakken.

Volgens een woordvoerder van het ministerie is het theoretisch zeer goed mogelijk dat deze regeling ook betrekking zal krijgen op bedrijven die hun verplichtingen op het gebied van de afvalverwerking niet nakomen. Een bouwbedrijf dat zijn afval niet gescheiden inzamelt en op de juiste wijze afvoert en daarmee geld bespaart, zou daar dus eveneens voor ke worden beboet.

Reageer op dit artikel