nieuws

Belgie besteedt f. 20 mln aan ‘zwarte punten’ in wegennet

bouwbreed Premium

De Vlaamse minister van openbare werken, Theo Kelchtermans, heeft zich de kritiek van de wegenbouwers over de slechte en gevaarlijke situatie van veel wegen in Vlaanderen kennelijk toch aangetrokken. Hij heeft voor dit jaar op zijn begroting een bedrag van f. 20,8 miljoen uitgetrokken om de zogenoemde ‘zwarte punten’ in het wegennet weg te werken.

Dat bedrag is overigens niet genoeg om het wegennet helemaal veilig te maken. Daarvoor is in totaal minstens f. 83 miljoen nodig.

Het ministerie van openbare werken is deze week begonnen aan een opknapbeurt van de autosnelweg E40 van Brussel naar de Belgische kust (Oostende). Daar wordt eerst de gevaarlijke spoorvorming aangepakt. Om de geluidsoverlast te verminderen krijgt het wegdek in de buurt van bebouwingen een laag ‘fluisterasfalt’.

De E40 is een van de drukst bereden autosnelwegen van Belgie, zowel door het personen- als vrachtverkeer (onder meer verbinding met GrootBrittannie), dat verantwoordelijk is voor de gevaarlijke spoorvorming.

Heel Wallonie en Brussel gebruikt deze weg voor de in de zomer wekelijkse weekend-uittocht naar zee.

Op de E40 tussen Aalst en Gent wordt gewerkt over 18,7 km gedurende 85 dagen. In de tegengestelde richting GentAalst moet 19 km wegdek worden hersteld wat negentig werkdagen vergt. De werken worden ‘snachts uitgevoerd waarbij een van de drie rijbanen voor het verkeer open moet blijven. In principe mag er overdag geen enkele verkeershinder optreden.

Reageer op dit artikel