nieuws

Arbouw-directeur Akkers geen bestuurslid van SPCN

bouwbreed Premium

Directeur L. Akkers van de Stichting Arbouw maakt geen deel uit van het bestuur van de Stichting Poontwikkeling Cooperaties Nederland (SPCN).

Hoewel de directeur van SPCN, H. van Bemmel, in Cobouw van donderdag 11 maart jongstleden Akkers als bestuurlid opvoerde, zegt de Arbouw-directeur in een reactie, Van Bemmel al op 12 februari te hebben laten weten “niets voor een dergelijke functie te voelen” . Akkers verwijt Van Bemmel dan ook een bewuste onjuiste voorstelling van zaken.

Van Bemmel heeft vorig jaar de Stichting Poontwikkeling Cooperaties Nederland opgericht met als doel corporaties die zich op de vrije markt willen begeven, te begeleiden.

Hiervoor had hij een construc tie in het leven geroepen waarbij de stichting de know how levert aan een commanditair vennootschap die de opdrachten van de corporaties uitvoert.

De corporaties nemen in dit kader als aandeelhouder deel in een hiervoor opgerichte besloten vennootschap. De winst die uiteindelijk moet worden gemaakt, wordt vervolgens door middel van een percentageformule over de deelnemende corporaties verdeeld.

Optuigen Van Bemmel benadrukte in het gesprek nog druk bezig te zijn met het optuigen van de organisatie. Belangrijk onderdeel van die organisatie vormt het bestuur van de stichting.

Hiervoor was hij in onderhandeling met onder anderen een oud-wethouder en een niet met name genoemde bankdirecteur. Arbouw-directeur L. Akkers en de burgemeester van Sassenheim, De Jonge, hadden, zo verklaarde Van Bemmel in Cobouw, al toegezegd.

Niets blijkt echter minder waar. Direct na het verschijnen van Cobouw reageert L.

Akkers via de fax: “Op 3 februari jongstleden had ik een gesprek met hem (Van Bemmel – HO), waarbij hij mij verzocht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Op grond van dit verzoek vroeg ik om nadere schriftelijke documentatie, welke ik verkreeg. Dit leidde mijnerzijds op 12 februari tot een brief aan de heer Van Bemmel, waarin ik hem meedeelde niet op zijn voorstel te zullen ingaan.”

In een toelichting op zijn fax benadrukte Akkers dat hij enerzijds had geweigerd omdat het niet zijn vakgebied is en ook omdat hij de opzet van de organisatiestructuur nogal ingewikkeld vond.

In een reactie zegt Van Bemmel nooit te hebben gezegd dat hij al rond was met Akkers maar slechts in onderhandeling. Nog afgezien van het feit dat dit niet waar is, had het gesprek met hem na 12 februari plaats. Hij wist dus toen al dat Akkers voor de eer had bedankt. Hem hiermee confronterend reageert Van Bemmel slechts met: “Dat zou ke.”

Ziekteverlof Burgemeester De Jonge van Sassenheim, die eveneens door Van Bemmel als bestuurslid is genoemd, blijkt voor commentaar niet bereikbaar. De Jonge zit al geruime tijd met ziekteverlof thuis.

De oud-wethouder waarmee de directeur van de stichting mee in onderhandeling zegt te zijn, is, zo blijkt, de oud-wethouder van Nieuwegein, de heer Hagenaar. “Ik ben inderdaad gevraagd” , zegt Hagenaar maar hij voegt daar direct aan toe “ik heb echter nog niets beslist.” Hagenaar wil eerst meer informatie hebben over de werkzaamheden die van hem als bestuurslid worden verwacht. “En ik heb die informatie nog steeds niet ontvangen.”

Reageer op dit artikel