nieuws

Arbeidsinpectie wijst ook werknemers op hun plicht

bouwbreed Premium

Werknemers op bouwplaatsen die arbo-bepalingen aan hun laars lappen en ondanks de door de werkgever geleverde voorzieningen onveilig blijven werken, lopen kans op een proces-verbaal van de Arbeidsinspectie. Dezelfde dienst experimenteert momenteel ook met draagbare computers waarmee de inspecteur de bouwplaatsen bezoekt. Bij misstanden kan dan ter plekke een aanschrijving uitgeprint en aan de hoofdaannemer worden uitgereikt. Deze aanpak is sneller en voorkomt dat de bouw al klaar is als de aanschrijving arriveert.

Aldus drs. R. Laterveer, directeur van de Arbeidsinspectie Breda gisteren in Etten-Leur op een regionale manifestatie over de arbeidsomstandigheden. Deze bijeenkomst, voor de werknemers in de bouwnijverheid uit Brabant en Zeeland, was door de Stichting Arbouw in samenwerking met de Bouw- en Houtbond FNV en de Hout- en Bouwbond CNV op touw gezet.

Laterveer schetste in zijn inlei ding de rol die de Arbeidsinspectie speelt als het gaat om de arbeidsomstandigheden in de bouw. “En die omstandigheden zijn” , zo benadrukte hij, “nog niet zo best, uitzonderingen daargelaten natuurlijk.”

Het is dan ook de taak van de Arbeidsinspectie er op toe te zien dat de richtlijnen vastgelegd in de arbowet worden gevolgd. “In tegenstelling tot organisaties als Arbouw en Aboma, die beiden een adviserende taak hebben heeft de Arbeidsinspectie een sturende rol.”

Daarbij gaat het in zijn ogen om twee zaken. “Enerzijds is daar de verplichting van de werkgever dat hij de arbowet op de bouwplaats naleeft door voorzieningen voor zijn werknemers te treffen. Anderzijds is daar ook de plicht voor de werknemer dat ook hij zich aan de voorschriften houdt.” Met die opmerking raakte Laterveer min of meer de kern van de dag.

Immers, zo had ook J. C. den Nijs, adjunct-directeur van de Stichting Arbouw eerder in de ochtend al benadrukt: “voor betere arbeidsomstandigheden moeten niet alleen de werkgevers maar ook de werknemers zich inzetten.”

Proces verbaal Volgens Laterveer is het dan ook onontkomelijk dat de Arbeidsinspectie er op zal gaan toezien dat niet alleen de werkgevers maar ook de werknemers zich aan de voorschriften houden. “De wet biedt de ruimte om ook werknemers een proces verbaal te geven.

Dat zal niet direct bij de eerste de beste overtreding gebeuren.

Maar als mocht blijken dat de werkgever al het mogelijke in het werk heeft gesteld maar de werknemer lapt alles aan z’n laars en ook ‘opvoedende gesprekken’ van onze kant hebben niets geholpen, dan zal dat er toch op uitdraaien.”

Overigens haast Laterveer zich met te zeggen dat het vooralsnog de werkgevers zijn die zich niet aan de voorschriften houden. Door pomatige controles probeert de Arbeidsinspectie dit in te dammen. “Daarbij staan we niet bij de eerste de beste keer met een proces verbaal te wapperen.

Eerst wordt de weg van de redelijkheid bewandeld. Wel zetten we alles op papier om goede afspraken met de werkgever te maken .”

Experiment Wat dit laatste betreft experimenteert de Arbeidsinspectie momenteel met draagbare computers die de inspecteurs bij zich hebben. Doel hiervan is dat wanneer er op de bouwplaats iets niet deugt direct een uitdraai kan worden gemaakt met een uiterste datum waarop de zaak moet zijn verbeterd.

“Nu is het nog zo dat er even wat tijd overheen gaat eer de werkgever een dergelijke aanschrijving van ons ontvangt.

Het komt voor dat het werk dan al klaar is.

Om te voorkomen dat op die manier de dans steeds wordt ontsprongen experimenteren we nu met de draagbare computers.” Laterveer zegt dat de resultaten bevredigend zijn, en verwacht dat in de loop van dit jaar alle districten met dergelijke apparatuur worden uitgerust.

Reageer op dit artikel