nieuws

Amerikaanse bouwbonden behalen overwinning

bouwbreed

In de Verenigde Staten hebben de vakbonden in de bouw bij het Amerikaanse Hooggerechtshof kort geleden een belangrijke overwinning behaald. Het hof bepaalde namelijk dat ook overheidsinstanties zogenoemde “project-overeenkomsten” mogen aangaan. Dit soort overeenkomsten worden veel gebruikt in de Verenigde Staten waar landelijke caos vrijwel onbekend zijn. Voor ieder po moeten daardoor plaatselijk afzonderlijke afspraken worden gemaakt.

Bij een po-overeenkomst belooft een bouwbedrijf alleen maar leden van de vakbonden te gebruiken en deze te betalen volgens met de bond overeengekomen voorwaarden. De vakbonden van hun kant beloven niet te zullen staken of op andere manieren het werk te dwarsbomen.

Deze regelingen werden tot voor kort alleen gebruikt door particuliere ondernemingen.

Overheidsinstanties mochten dergelijke overeenkomsten niet aangaan. De redenering was dat de staat zich niet mag mengen in wat omschreven werd als het vrije spel der maatschappelijke krachten; dat zou ongeoorloofde belemmering van vrije concurrentie ke veroorzaken. President Bush had vorig jaar zelfs door middel van een speciale presidentiele proclamatie de federale overheid uitdrukkelijk verboden dergelijke overeenkomsten te sluiten.

Ingetrokken Een van de eerste acties die president Clinton ondernam direct na zijn ambtsaanvaarding was echter dit verbod in te trekken. Het Hooggerechtshof heeft hem indirect gelijk gegeven door, onafhankelijk van de president, te besluiten dat in sommige gevallen overheidsinstanties wel overeenkomsten mogen sluiten met vakbonden.

De uitspraak kwam in een zaak in Massachusetts. Toen de staat besloot om de haven van Boston schoon te gaan maken, een po dat jaren zal duren en meer dan $6 miljard zal kosten, wilde men een overeenkomst sluiten met de vakbonden om zo de kosten van het werk zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Massachusetts stelde dat de staat in dit geval niet als regulerende instantie optrad, maar te vergelijken was met een priveonderneming die een bepaald po wilde uitvoeren.

Laatste woord Een organisatie van poontwikkelaars verzette zich echter tegen dit plan. Lagere gerechtshoven stelden de staat in het ongelijk, maar het Hooggerechtshof, dat in het Amerikaanse politieke systeem het laatste woord heeft, was het met de redenering eens van de staat Massachusetts.

De vakbonden in de VS juichten deze beslissing toe. Zij zien het als een eerste teken dat hun positie weer sterker wordt, na de afkaveling van hun macht onder republikeinse presidenten.

De bonden wijzen op de voordelen die dergelijke overeenkomsten bieden aan iedereen die een groot po moet uitvoeren. Een contract met een vakbond, die toelatingseisen stelt aan zijn leden, zorgt voor een gestage stroom goed geschoolde arbeiders en voorkomt stakingen en andere onderbrekingen van het werk.

Aannemers zijn echter ontevreden, zij zijn bang dat deze regelingen de vakbonden te veel macht zullen geven die zij ke misbruiken door buitensporige betalingen en andere arbeidsvoorwaarden af te dwingen.

De kans dat vakbonden al te veel macht zullen krijgen lijkt echter klein. De werkloosheid in de VS is nog steeds erg hoog, meer dan 7%, en de vakbonden hebben de laatste jaren zoveel leden verloren, dat zij heel wat

der invloed hebben dan hun Europese collegas.

Reageer op dit artikel