nieuws

Amerika schort sancties op na concessie van EG

bouwbreed

De Amerikaanse handelsgezant Mickey Kantor heeft in Brussel bekendgemaakt dat Amerika de voorgenomen sancties tegen de EG wegens de door de VS discriminatoir geachte Europese richtlijn over de markt voor overheidsopdrachten tot 20 april heeft opgeschort. Deze strafmaatregelen hadden rond 22 maart moeten ingaan.

Beide partijen zijn overeengekomen dat onafhankelijke experts een studie zullen maken over het functioneren van elkaars overheidsmarkten. Deze Amerikaanse stap is een reactie op een eerste concessie aan EG-zijde in het conflict met de VS over de liberalisering van de markt voor overheidsopdrachten. Het gaat daarbij om de markt voor energie, transport, watervoorziening en telecommunicatie.

Sir Leon Brittan, Europees commissaris voor de handelsbetrekkingen van de Gemeenschap, heeft de VS aangeboden om het omstreden artikel 29 van de EG-richtlijn over de overheidsopdrachten niet toe te passen als er op 19 en 20 april in Washington tijdens zijn nieuwe en beslissende gesprek met Kantor een akkoord tussen EG en VS wordt bereikt.

Artikel 29 van genoemde EGrichtlijn bepaalt dat leveranciers uit niet-EG-landen van bovengenoemde markten in de Gemeenschap worden uitgesloten als meer dan 50 procent van hun produkten is vervaardigd van onderdelen van buiten de Gemeenschap. Ook krijgen EG-produkten bij een gelijkwaardig aanbod voorrang op de concurrentie van buiten de Gemeenschap als ze tot 3 procent duurder zijn.

Brittan zal de EG-landen vragen akkoord te gaan met zijn aanbod. Maar Kantor liet hem weten dat de VS uiteindelijk heel artikel 29 geschrapt willen zien. Als dat niet gebeurt zal de VS alsnog handelssancties nemen en EG-bedrijven in de betrokken sectoren van de Amerikaanse markt weren.

Brittan maakte Kantor tijdens zijn eerste bezoek aan het EGhoofdkwartier wel duidelijk dat er een voor beide partijen bevredigend akkoord uit de bus moet komen over de wederzijdse openstelling van de overheidsmarkten. Hij onthulde Kantor “verschillende voorstellen” te hebben gedaan, maar wilde niet ingaan op de inhoud.

De EG heeft Kantor ook nog eens een lijstje met Europese klachten over de Amerikaanse handelsbelemmeringen meegegeven. Vooral de Buy American Act zit Europa flink dwars. Zo krijgen Amerikaanse bedrijven op de overheidsmarkten prijsvoordelen van 6 tot 25 procent; de EG-prijspreferentie van slechts 3 procent stelt daarbij relatief maar weinig voor. Op het klachtenlijstje worden ook de Amerikaanse sancties tegen de Europese staalimporten vermeld.

Reageer op dit artikel