nieuws

Aftrek groot onderhoud is nog lang niet zeker

bouwbreed Premium

Tussen de 10000 en 15000 extra arbeidsplaatsen, en een omzetstijging in de bouwnijverheid van naar schatting f. 2 miljard. Deze effecten verwacht het Algemeen Verbond Bouwbedrijf van het plan van de PvdA om groot onderhoud aan de woning weer fiscaal aftrekbaar te maken. Een plan, dat in eerste instantie de volledige instemming kreeg van het CDA, maar dat bij de VVD tot de vraag heeft geleid wat de gevolgen zijn voor de hoogte van het huurwaardeforfait. Daarop is ook het CDA aan het twijfelen geslagen.

Het plan van de PvdA voor de herinvoering van de fiscale aftrekbaarheid

groot onderhoud aan woningen werd door fractievoorzitter Woltgens gelanceerd op een partijbijeenkomst in Hoorn.

Woltgens wees er bij die gelegenheid op dat er door de instelling van een aftrekpost voor groot onderhoud kan worden bereikt dat de werkgelegenheid in de bouw met enkele duizenden arbeidsplaatsen toeneemt.

Tevens zal de beunhazerij in omvang afnemen. Als gevolg daarvan nemen de btw-inkomsten voor het rijk toe. Met deze opbrengst zou de uitvoering van het plan ke worden gefinancierd.

Nog diezelfde avond verleende coalitiepartner CDA, bij monde van fractievoorzitter Brinkman, zijn volledige steun aan het voorstel. Woltgens wil dat zijn plan, dat overigens nog tot in detail moet worden uitgewerkt en doorgerekend, nog dit jaar wordt uitgevoerd, en dat het gaat gelden voor de periode 1993-1996. Daarna moet de aftrekpost op zijn waarde voor de markt worden bekeken.

Dinsdag gaf de VVD in de Tweede Kamer uiting aan haar twijfels over het plan van Woltgens. Volgens woordvoerder De Korte kan uitvoering ervan namelijk resulteren in een verhoging van het netto huurwaardeforfait. Op dit moment wordt groot onderhoud als parameter meegenomen in de berekening van het huurwaardeforfait.

De Korte vroeg minister Kok van Financien om een brief, waarin uit de doeken wordt gedaan hoeveel invoering van de maatregel gaat kosten en wat de gevolgen zijn voor de werkgelegenheid. Dan, zo stelde de VVD-woordvoerder, zal snel genoeg blijken dat er hier sprake is van een “loos verkiezingsstukje’ van de PvdA.

De VVD blijkt met zijn argument tegen het voorstel van Woltgens raak te hebben geschoten bij het CDA. Volgens een woordvoerster van de CDA-fractie worden er nu vraagtekens gezet bij de betaalbaarheid van Woltgens voorstel. “Als hij met een voor ons acceptabele oplossing voor dit probleem komt, zullen we het steunen.” Een verhoging van het huurwaardeforfait is voor het CDA niet aan de orde.

D66 is vooral verbaasd over het voorstel van de PvdA. “Wij hebben iets dergelijks drie jaar geleden voorgesteld en toen werd het op vrij botte wijze van de hand gewezen door de PvdA. We vragen ons dan ook af wat de aanleiding is geweest voor deze opmerkelijke stadnpuntwijziging.

Een woordvoerder van de PvdA verklaarde in reactie hierop dat het voorstel van Woltgens is ontstaan naar aanleiding van onrust binnen de fractie over de ontwikkeling van de werkgelegenheid.

‘Erg gelukkig’

In de bouw is het voorstel van Woltgens in ieder geval met grote tevredenheid ontvangen.

Voorzitter Barth van het AVBB zei “erg gelukkig” te zijn met het feit dat het voorstel nu ingevoerd gaat worden.

“Want daar mogen we toch vanuit gaan, nu Brinkman zijn steun heeft betuigd aan het plan van de PvdA.”

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel