nieuws

Adviestarieven grondverzet per 1 maart 1993

bouwbreed

De Bond van Loonbedrijven voor Agrarisch- en Grondverzetwerk (bovaL) te Maarssen, adviseert zijn leden de navolgende tarieven voor de verhuur van grondkarren, hydraulische kranen, draglines, bulldozers e.d. materieel in niet-agrarisch werk in rekening te brengen.

Deze tarieven gelden inclusief bediening door machinist/chauffeur, doch exclusief brandstof en omzetbelasting (BTW). Zij gelden alleen voor normale werkzaamheden over een periode van minimaal een week. Voor kortere periode zullen hogere tarieven in rekening worden gebracht.

Bepalingen:Bij het berekenen van het aantal uren worden alle uren, waarin de machinist/chauffeur met het verhuurde materieel ter beschikking moet zijn, in rekening gebracht. Voor overwerk op werkdagen, zaterdagen, zon- en feestdagen, zal een extra toeslag in rekening worden gebracht, afgestemd op de overwerkvergoeding voor werknemers, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de CAO voor de Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen (LEO). Nachtarbeid wordt daarbij beschouwd als arbeid op zon- en feestdagen. De verhuur geschiedt onder de A.V.G.; de Algemene Voorwaarden voor de Grondverzetbedrijven gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

I. Grondkarren (hydr.) (1500 uur per jaar) met vierwiel aangedreven trekkers excl. brandstof p/u voor karren van 6 m3 f.78 p/u voor karren van 7 m3 80 p/u voor karren van 8 m3 82 Dumpers van 11 m3 108 II. Bulldozers (1700 uur per jaar) per uur bij een vermogen tot 80 pk (58,5 kW) f.100 per uur bij een vermogen tot 100 pk (73,6 kW) 106 per uur bij een vermogen tot 125 pk (91,9 kW) 114 per uur bij een vermogen tot 140 pk (103 kW) 116 Voor werk op natte stortplaatsen dienen de tarieven met 10% verhoogd te worden.

III. Minikranen en mini laadschoppen (1000 uur per jaar) (eccl. vervoer) tot 1500 kg f.67 1500-2500 kg 70 tot 3500 kg 73 IV. Hydraulische graafmachines (1600 uur per jaar) (excl.

brandstof) a. voor kranen op luchtbanden per uur, bakinhoud 500 liter f.84 per uur, bakinhoud 600 liter 86 per uur, bakinhoud 700 liter 89 per uur, bakinhoud 800 liter 91 per uur, bakinhoud 900 liter 93 b. voor kranen op rupsbanden per uur, bakinhoud 700/800 liter f.92 per uur, bakinhoud 900 liter 95 per uur, bakinhoud 1000 liter 99 per uur, bakinhoud 1200 liter 103 V. Wiellaadschoppen (1600 uur per jaar) per uur, bakinhoud tot 1000 liter f.76 per uur, bakinhoud tot 1250 liter 81 per uur, bakinhoud van 1500 liter 86 per uur, bakinhoud van 1750 liter 89 per uur, bakinhoud van 2000 liter 96 per uur, bakinhoud van 2250 liter 101 per uur, bakinhoud van 2500 liter 105 per uur, bakinhoud van 2750 liter 110 VI. Graaf- en laadcombinatie (1600 uur per jaar) 60 tot 75 pk f.83 VII. Draglineschotten f.338,- per week voor verhuur gedurende een week van zes schotten van 6 m elk. Voor langere perioden en andere schotten:tarieven naar verhouding.

VIII. Aan- en afvoer van machines Voor zover niet anders is bepaald, zijn de aanvoerkosten van het materiaal naar het terrein van de werkzaamheden voor rekening en kosten van de huurder. De afvoerkosten worden in onderling overleg geregeld.

Gladheidsbestrijding De tarieven grondverzet worden berekend met inachtneming van een verhoging van 20 procent.

Inwerkingtreding Bovenstaande tarieven treden in werking 1 maart 1993 en gelden tot nadere aankondiging.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels