nieuws

Zwolle beticht Latei van grondspeculatie

bouwbreed

De Zwolse wethouder van Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing, mevrouw M.C. Meindertsma, beschuldigt de Amersfoortse stichting Latei van grondspeculatie. Volgens de wethouder heeft de stichting voor een exorbitant hoog bedrag gronden in het Zwolse uitleggebied Stadsharen gekocht. Zij roept staatssecretaris Heerma dan ook op zijn afspraak met de Tweede Kamer na te komen, namelijk dat hij grondspeculatie niet toestaat. De stichting Latei zelf wijst alle beschuldigingen met de opmerking “pertinent onjuist” van de hand.

In de jongste uitgave van het Corporatie Magazine van het NCIV trekt Meindertsma in haar column flink van leer tegen de Amersfoortse stichting Latei.

Zoals bekend is deze stichting door de corporatie Stichting Centrale Woningzorg (SCW) in het leven geroepen met als doel ook buiten de Amersfoortse gemeentegrenzen commerciele poen te ontwikkelen.

Winsten die hiermee worden gegenereerd, vloeien vervolgens terug naar de corporatie die daarmee de volkshuisvestingstaak kan uitvoeren.

Het conflict tussen Latei en de Zwolse wethouder gaat over de gronden in het uitleggebied Stadsharen. Tussen nu en 2005 moeten hier minimaal 8500 en maximaal 10000 woningen verrijzen. Omdat daadwerkelijke realisering pas na de eeuwwisseling aan de orde komt stelt Meindertsma dat ook de gemeente pas in een later stadium met de boeren over de verwerving van de gronden rond de tafel gaat zitten.

Koopakte

Echter, in dit geval hoorde zij in januari geruchten dat onroerend goedmakelaars bezig waren met de grondverwerving in dit gebied. Een bevestigend telefoontje van H. van den Broek, directeur van de stichting Latei met de mededeling dat hij de koopakte op zijn bureau had liggen, volgde al snel.

Tijdens een ontmoeting kwam de aankoopprijs van de grond aan de orde. “Deze bleek” , zo schrijft Meinderstma in haar column, “liefst 75 procent te liggen boven het hier geldende prijsniveau. En dan gaat het om grond waarop waarschijnlijk in deze eeuw nog niet gebouwd zal worden. Gegeven die aankoopprijs en de financieringslasten van zeker zeven jaar, betekent dit dat de grondverwervingsprijs grofweg vier keer zo hoog wordt:dat scheelt op een kavel van 150 m2 tenminste f.8000 exclusief BTW.

Voor wie bedenkt” , voegt zij er aan toe “dat in dit gebied het Besluit Lokatiegebonden Subsidies van toepassing is, waarin zeventig procent vrije sector en dertig procent sociale sector de norm is, zal het duidelijk zijn dat een en ander grote problemen gaat opleveren.”

Afspraak

Ondanks deze argumenten besloot Van den Broek door te zetten en faxte hij de wethouder later dat Latei samen met Thomasson Dura BV uit Henglo en Van Zwol BV uit Amersfoort de gronden heeft aangekocht.

In het Corporatie Magazine roept zij Heerma dan ook op zijn afspraken met de Tweede Kamer grondspeculatie niet toe te staan, na te komen.

Daarnaast pleit zij er voor dat de wet voorkeursrecht gemeenten ook voor uitleggebieden moet gelden. Dit laatste betekent dat gemeente als eerste de grond in uitleggebieden door de eigenaren krijgt aangeboden. Volgens Meinderstma geldt die afspraak momenteel in Zwolle wel, maar is die door Latei geschonden.

In een reactie op de column van de wethouder wijst B. van den Berg mededirecteur van de stichting Latei alle beschuldigingen van Meinderstma met de opmerking “pertinent onjuist” van de hand. Volgens Van den Berg heeft Latei lang niet zo veel geld voor de grond betaald als “zij doet voorkomen” . Hoeveel de stichting dan wel heeft betaald en om hoeveel vierkante meter grond het gaat wil hij niet zeggen.

“Over bedragen praten we niet en ook de grootte van de kavels heeft Zwolle niets gezegd en dat doen wij dus ook niet. Het enige dat ik kan zeggen is dat het genoeg is.”

Hoewel er van enige samenwerking tussen Latei en Zwolle momenteel geen sprake is, verwacht Van den Berg dat dit in de toekomst wel zal veranderen: “Zwolle kan natuurlijk om onze gronden heen bouwen, maar dan heeft de stad een probleem. Per slot van rekening hebben ze woningen nodig. Ik denk dat die samenwerking er best nog wel komt.”

Overigens bestrijdt Van den Berg de stelling van Meindertsma dat er een overeenkomst is met poontwikkelaars en grondeigenaren dat de gemeente bij de verwerving van de grond in uitleggebieden betrokken wordt. “Ik durf” , zo benadrukte de directeur van de stichting Latei, “de stelling aan te gaan dat elke gemeente in Nederland gronden aan derden kwijt raakt waar zij niets van afweet.”

Gevolgen

Overigens is Van den Berg niet bang dat de boze reactie van Meindertsma gevolgen heeft voor het functioneren van Latei of dat het de woningcorporatie schaadt. “De stichting is een gewone poontwikkelaar en staat juridisch los van de woningcorporatie. De enige link die er is, is dat winsten naar de corporatie vloeien voor de eigenlijke volkshuisvestingstaak. Dat is een stuk ideeler dan bij menig andere poontwikkelaar die de winst in zijn zak steekt.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels