nieuws

Winst van Vastned zit in de lift

bouwbreed

De in winkelpanden gespecialiseerde beleggingsmaatschappij Vastned heeft over 1992 een nettowinst uit normale bedrijfsexploitatie behaald van f.26,1 miljoen, dat is ruim 9 procent meer dan in 1991. Per aandeel is de nettowinst gestegen van f.7,61 tot f.7,71.

Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat het aantal aandelen is toegenomen met 8 procent.

Voor 1993 verwacht Vastned enige stijging van de waarde van de bestaande onroerendgoedportefeuille. Die verwachting is mede gebaseerd op een verdere stijging van de huren als gevolg van aanhoudende schaarste en indexatie. Door de dalende lange-termijnrente verwacht de directie dat onroerend goed in 1993 een duidelijker beleggingsalternatief zal vormen dan in de voorgaande jaren. De nettowinst zal minimaal gelijk zijn aan die van 1992.

Reageer op dit artikel