nieuws

Wegenbouwers moe van gekrakeel in Den Haag

bouwbreed

De bekostiging van de infrastructuur houdt de gemoederen in Nederland bezig. In Den Haag woedt een discussie tussen CDA en PvdA over het al dan niet aanwenden van de ‘PTT-miljarden’ voor wegen en treinverbindingen.

De betrokken belangenvereningen van de wegenbouwers beginnen moe te worden van het gekrakeel.

“Het gaat maar door, terwijl studies toch hebben aangetoond dat er fors moet worden geinvesteerd in de infrastructuur” , meent de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers.

“Geld dat vrijkomt met de privatisering van de PTT is duidelijk geinvesteerd kapitaal en moet dus weer worden geinvesteerd in de infrastructuur” , meent het Grond-, Water- en Wegenbouw Overlegorgaan (GWWO).

De aanleiding vormt een meningsverschil tussen CDA en PvdA over de besteding van het geld dat volgend jaar ter beschikking komt door de gedeeltelijke verkoop van de staatsaandelen PTT. Het gaat daarbij om een bedrag van f.10 tot f.16 miljard.

Binnen de CDA-fracties, die ook wordt gesteund door minister Maij, heeft men de stelling betrokken dat het PTTgeld besteed moet worden aan investeringen in de infrastructuur (wegen, spoorlijnen en dergelijke).

Binnen de PvdA wordt de mogelijkheid opengehouden een deel van de opbrengst van de PTT-aandelen te besteden voor het verlichten van de financiele problematiek van de schatkist.

De VVD-fractie eist in spoedberaad uitleg over deze zaak.

De beide branche-organisaties attenderen Kamerleden en andere betrokken op de gevolgen van dit getreuzel.

“In het kader van de verkiezingsprogrammas sturen we de fracties nu al onze visie’, verklaart de GWWO-woordvoerder. “Ik hoop dan maar dat de ingezette lijn eens wordt afgemaakt. Nu springt het beleid van de hak op de tak” .

Overigens hebben de bewindvoerders van de Europese Investeringsbank (EIB) dinsdag veertien infrastructuurpoen aangewezen waarvoor f.2,2 miljard aan kredieten beschikbaar komt. Het gaat om de aanleg van delen van snelwegen in Denemarken en Frankrijk, de modernisering van internationale spoorverbindingen in Denemarken en regionale infrastructuurwerken in Schotland.

Er zitten geen Nederlandse poen bij, zo blijkt uit een door de EIB in Brussel verspreide mededeling. Verkeer en Waterstaat tracht voor de volgende ronde op 22 maart wel in de prijzen te vallen. Op dit moment wordt in overleg met het ministerie van Financien en de EIB gekeken welke infrastructurele poen een kans maken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels