nieuws

Wao-reparatie bouw kost 1,6 procent van loonsom

bouwbreed Premium

Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid heeft twee modellen gepresenteerd, waarmee de korting op de wao-uitkering in de bouwnijverheid ongedaan kan worden gemaakt en tot 70% van het laatstsverdiende loon kan worden bijverzekerd. De kosten van de modellen bedragen respectievelijk 1,6% en 1,65% van de loonsom.

De modellen zijn door het SFB gemaakt op verzoek van de Bouw- en Houtbond FNV. Het eerste model is een zogenaamd omslagmodel. Jaarlijks wordt bekeken hoeveel werknemers in de sector op een wao-uitkering zijn aangewezen, en hoeveel aanvullende maatregelen nodig zijn om deze uitkeringen in dat jaar op het niveau van 70% van het laatstverdiende loon te brengen.

Op grond daarvan wordt per jaar een premie vastgesteld.

Volgens het SFB lopen de kosten van dit model in een periode van vijf jaar op tot 1,6% van de totale loonsom. De kosten zullen bovendien jaarlijks blijven toenemen.

Het tweede model is een rentedekkingssysteem. Per jaar wordt geschat hoeveel mensen in de wao zullen belanden. Op grond van deze schatting wordt berekend hoeveel geld er nodig is om deze mensen tot hun 65ste een uitkering te garanderen tot 70% van het laatstverdiende loon. De kosten van dit model bedragen 1,65% van de totale loonsom.

‘Zaken doen’

Roel de Vries, vice-voorzitter van de Bouw- en Houtbond FNV en eerste onderhandelaar toonde zich in een reactie tevreden over de modellen van het SFB. “Met de modellen ke we zaken gaan doen met de werkgevers. We weten nu waar we over praten en hoeveel het kost wanneer we het bij de onderhandelingen over repareren van het waogat hebben. Het moet mogelijk zijn om nu snel met de werkgevers tot afspraken te komen.”

De Vries vindt het acceptabel dat een deel van de kosten door de werknemers moet worden gedragen. “Maar het is heel rechtvaardig dat de werkgevers een forse bijdrage leveren.

Het is immers niet alleen een werknemers- maar ook een werkgeversprobleem.

Als werkgevers niet meebetalen is er voor hen geen enkele prikkel om de toestroom naar de wao te beperken. Bovendien zullen de werkgevers geconfronteerd worden met hoge verzekeringsclaims als in hun bedrijf ongelukken gebeuren.

Het geld dat ze daar toch aan kwijt zijn, ke ze beter aanwenden om de wao-uitkering aan te vullen tot 70%.”

Zekerheid Volgens woordvoerder Dick van Haaster van de bouw- en houtbond gaat de voorkeur van de bond overigens uit naar het rentedekkingssysteem. “Dat biedt nu eenmaal de meeste zekerheid.”

Duurder Hij rekent voor dat men in het omslagmodel gedurende een periode van 15 tot 20 jaar rekening moet houden met een jaarlijkse stijging van de premie met 0,1 tot 0,3 procent.

Daarmee is dit omslagmodel op de lange termijn een stuk duurder dan het rentedekkingssysteem.

Op de korte termijn is het rentedekkingssysteem duurder.

Uitgaande van de wao-instroom in 1992, circa 5000 mensen, zijn de kosten van dit model door het SFB geschat op 1,65% over de totale loonsom.

Wordt alleen gekeken naar het gedeelte waarover wao-premie wordt betaald, dan zou de waopremie stijgen met 3%.

De cao-onderhandelaar van de werkgevers, M. van der Endt, was voor het sluiten van deze krant niet bereikbaar voor commentaar. De cao-onderhandelingen worden donderdag hervat.

Reageer op dit artikel