nieuws

Waalsprong wordt steeds duurder

bouwbreed

Uit een financieel-economisch rapport voor de ontwikkelingsvisie van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen KAN blijkt de Waalsprong steeds duurder uit te vallen.

Met de bouw van 12000 woningen voor Nijmegenaren in de Betuwe is bijna f. 900 miljoen gemoeid. Op deze rekening prijkt een tekort van f.320 miljoen ofwel f.26560 per woning. Nijmegen kwam in een eerdere berekening op f.172 miljoen minder aan verwervingskosten uit. Overigens is ook de nieuwe niet geheel zuiver. De kosten van de bodemsanering onder de te verplaatsen glastuinbouwkassen, becijferd op f.110 miljoen, bleven onvermeld. Met de verplaatsingskosten zelf is een bedrag van f.295 miljoen tot f.375 miljoen gemoeid, net naar het aantal voor de woningbouw naar elders te verhuizen kassen.

Ook de bodemsanering voor toekomstige uitbreidingen van Arnhem wordt een dure aangelegenheid. Alleen al voor het gebied Stadsblokken, waar vroeger een scheepswerf was gevestigd, worden deze kosten op f.30 miljoen tot f.100 miljoen geraamd.

Reageer op dit artikel