nieuws

VROM wijst gemeenten op taken premiekoop A

bouwbreed Premium

Het ministerie van VROM stuurt binnenkort een circulaire naar de gemeenten, waarin wordt opgeroepen een beter toezicht te houden op meerwerk bij de bouw van premiekoop A-woningen.

Dat zegt een woordvoerder van VROM naar aanleiding van het gisteren gepresenteerde onderzoeksrapport ‘Meerwerk bij de bouw van premiekoop A-woningen’ van het Onderzoeksinstituut OTB in Delft.

Zoals Cobouw gisteren meldde constateerde OTB dat 82,4 procent van de kopers van een nieuwe premiekoop A-woning meerwerk laat uitvoeren. Voor bijna 71 procent van de kopers die meerwerk laten uitvoeren geldt dat de kosten hiervan onder de f.5000 liggen.

Meer dan f.10000 aan meerwerkkosten wordt door 11,5 procent in opdracht van de kopers uitgevoerd. Bij 9,5 procent ligt dit bedrag zelfs boven de f.10000 met uitschieters tot rond de f.30000 boven de maximale stichtingskostengrens van een premie Akoopwoning van f.142000.

Uit het onderzoek van OTB bleek verder dat, hoewel uitdrukkelijk verboden, toch kopers op beperkte schaal door de verkoper worden gedwongen meerwerk te laten uitvoe ren. De koper kan in dit geval de woning alleen kopen als hij het meerwerk laat uitvoeren.

Gebeurt dit niet dan gaat de koop niet door.

Toezicht

Een gemeente heeft volgens de regels de taak om op het meerwerk toezicht te houden. Echter, het onderzoeksinstituut concludeerde dat in de meeste gevallen gemeenten het toezicht verwaarlozen.

Volgens een woordvoerder van VROM zal daarom het ministerie in de circulaire nogmaals de taken van de gemeenten uiteenzetten. Over de constatering van OTB dat het meerwerk tot een bedrag van f.10000 boven de stichtingsgrens zou moeten worden begrensd wilde de woordvoerder niet ingaan. “Dat moet beleidsmatig worden bekeken.

Duidelijk is wel dat de overgrote meerderheid slechts kleine extra werkzaamheden laat uitvoeren. Grotere bedragen waarvoor die begrenzing dan zou moeten worden ingevoerd komen veel minder voor.”

Reageer op dit artikel