nieuws

Voornorm cement behandelt deel van cementsoorten

bouwbreed

Het Nederlands Normalisatieinstituut (NNI) te Delft heeft de voornorm NVN-ENV197-1 uitgegeven. Deze norm bevat de Engelse tekst van de Europese voornorm ENV197-1 voor wat betreft cementsoorten, die verharden door hoofdzakelijk de hydratatie van calciumsilicaat. Andere cementsoorten worden in nog te verschijnen delen van de Europese voornorm besproken.

De titel van de norm NVNENV197-1 is ‘Cement – Samenstelling, specificatie en conformiteitscriteria – Deel 1:Gebruikelijke cementsoorten’.

De norm geeft de eigenschappen van bestanddelen en de verhoudingen waarin die bestanddelen moeten worden gemengd om een bepaalde cementsoort te verkrijgen. Er staan regels in, waarmee kan worden vastgesteld of cement voldoet aan bepaalde mechanische, fysisische en chemische eisen. De NVN-ENV197-1 is overigens geen vervanging voor de NEN3550 ‘Cement – Definities, eisen en keuring’.

Gedurende twee jaar kan iedereen zijn ervaringen met de nieuwe NVN-ENV197-1 aan het NNI meedelen. Na drie jaar neemt het Comite Europeen de Normalisation (CEN) de beslissing, of de voornorm definitief, wordt verlengd, herzien of ingetrokken.

Reageer op dit artikel