nieuws

VKG licht voor over hergebruik van kunststof

bouwbreed

Afval is vaak te nuttig om het weg te gooien. Daarbij dient men zich af te vragen wat afval eigenlijk is. Hergebruik vraagt samenwerking tussen de verschillende partijen. Op die manier wordt afval herkenbaar als grondstof. De Vereniging van Kunststof Gevelelementenfabrikanten (VKG) wil door middel van een voorlichtingscampagne alle bouwpartijen en andere belangstellenden informeren over het gesloten systeem inzake hergebruik van kunststof bouwdelen. Dit systeem sluit aan bij de campagne Duurzaam Bouwen van VROM.

Aldus minister Alders van VROM bij de aanbieding van het Implementatieplan Bouw- en Sloopafval. Wil bijvoorbeeld bouw- en sloopafval opgaan aan hergebruik dan vergt dat volgens Alders van de gebruikers gewenning aan de toepassing van secundaire grondstoffen. Niet alleen de aannemer maar ook de opdrachtgever moet worden overtuigd van de noodzaak bouw- en sloopafval opnieuw te gebruiken. Dat hergebruik laat zich volgens Alders niet afdwingen door alleen stortverboden af te kondigen. Evenveel aandacht dient uit te gaan naar de bevordering van de afzet van produkten uit secundaire grondsstoffen. Ook voorzitter M. Platschorre van de NVTB tekende bezwaar aan tegen een stort verbod. Volgens hem brengt dat zeer ernstige risicos met zich mee voor de verwerkende bedrijven van herbruikbaar bouw- en sloopafval, wanneer niet tegelijkertijd de afnemers in de bouw dit materiaal beschouwen als een afdoend alternatief. Naar zijn mening heeft de opdrachtgevende bouw veel te winnen en weinig te verliezen bij de inzet van secundaire materialen. Zorg uitte Platschorre ook over de organisatie die het implementatieplan moet uitvoeren. Deze organisatie dient volgens hem snel en marktgericht en zonder al te veel procedures aan de slag te gaan. Het plan laat op dit punt echter nog weinig concreets zien en neigt naar nodeloos veel overleg. Platschorre vroeg de overheid tevens het gezonde verstand te gebruiken inzake de integrale grondstoffenvoorziening. Zelfs bij een maximale verantwoorde inzet van bouw- en sloopafval en industriele reststoffen blijven primaire stoffen als zand, grind en klei een belangrijke rol spelen. Een volledig gesloten keten is niet zonder meer te realiseren. Dat maakt een doelmatig en integraal bouwstoffenbeleid noodzakelijk.

A:93/02/18

Zoals eerder gemeld sloot de VKG op 19 januari een overeenkomst met VROM. De inhoud moet de basis leggen voor het gesloten systeem voor hergebruik. De VKG omvat acht fabrikanten van profielen uit kunststof en 28 fabrikanten van kunststof ramen, deuren en kozijnen. De leden verzorgen met elkaar zon 60 procent van de totale omzet in deze sector.

Nadere inlichtingen verstrekt de VKG via 079-531269.

Reageer op dit artikel