nieuws

Verzet tegen storten van baggerslib in Dollard

bouwbreed Premium

De werkgroep Eemsmond van de Waddenvereniging wil samen met de Nederlandse Bond van Garnalen Kustvissers verdere baggerstort voorkomen in het Dollardgebied. Beide organisaties hebben aan de afdeling geschillen van bestuur bij de Raad van State gevraagd geen nieuwe vergunningen meer toe te staan.

De kwestie is aangekaart door strikt formeel bezwaar aan te tekenen tegen de voor 1992 verleende stortvergunningen.

Het werk (in totaal 1,8 miljoen kubieke meter baggerslib afkomstig van het havenschap Delfzijl/Eemshaven) is achter de rug, maar zowel de werkgroep Eemsmond als de garnalenvissers hopen hiermee juris prudentie voor de toekomst op te bouwen.

In de door de directie Groningen van Rijkswaterstaat verleende toestemming voor 1992 is namelijk sprake van een ‘paraplu-vergunning’, waarbij meer stortlocaties in dezelfde vergunning geregeld zijn. Eerder vernietigde de Raad van State een soortgelijke vergunning voor de stort van vervuild baggerslib in het IJsselmeer en de randmeren.

Volgens de afdeling geschillen van bestuur bij de Raad van State dient Rijkswaterstaat iedere stortlocatie afzonderlijk te onderzoeken en per gebied in een aparte vergunning op te nemen. Volgens woordvoerder drs. L. Boerema van de werkgroep Eemsmond zorgt de baggerstort voor vervuiling van het Dollardwater en verstoring van rustgebied voor zeehonden.

“Rijkswaterstaat laat de ver vuiling van een natuurmonument toe. Zeewater kan moeilijk de Dollard in en uit, waardoor het vervuilde baggerslib grote gevolgen heeft voor de natuur en de visstand,” aldus Boerema.

Bevaarbaarheid Secretaris M.H. Loos van de Nederlandse Bond van Garnalen Kustvissers wijst op de bevaarbaarheid van het gebied: “Het is maar de vraag waar we straks nog met onze schepen ke komen, terwijl door de bezinking ook de visbaarheid afneemt.”

Het baggerslib gaat tot nu toe naar stortlocaties in de Bocht van Watum (nabij Delfzijl) en boven de Punt van Reide, noordoostelijk van Termunten in het Dollard-estuarium.

Woordvoerster mr. T. Bikker van Rijkswaterstaat Groningen ziet minder problemen: “Strikt formeel gaat het hier om de stortvergunning voor 1992, die achter de rug is.

Maar ook voor dit jaar zijn soortgelijke vergunningen in voorbereiding. De stortlocaties zijn echter buiten het op de kaart aangegeven gebied van het natuurmonument Dollard, terwijl diverse onderzoeken geen verstoring en geen schade hebben ke ontdekken.”

Ook voor het visbestand is de invloed volgens Bikker marginaal. “Ondanks de slibstortingen sinds 1979 is bijvoorbeeld het stofgehalte in het water van de Dollard hetzelfde als in het oostelijke Waddengebied.

Wij vragen dan ook de Raad van State om de ingediende verzoeken niet te honoreren, want de vaardiepte in zowel de Eemshaven als de haven bij Delfzijl is van groot belang.”

Reageer op dit artikel