nieuws

Verlieslatende BA trekt bouwer Ballast niet mee

bouwbreed Premium

Het gigantische verlies van British Aerospace (BA) heeft geen consequenties gehad voor dochter Ballast Nedam. Terwijl de moeder voor meer dan f.3 miljard in het rood dook, sloot de Nederlandse bouwer het boekjaar 1992 af met een positief resultaat van f.84 miljoen.

Financien Eduard Voorn Ondanks de respectabele winst is de recessie, die de bouwnijverheid teistert niet geheel voorbij gegaan aan Ballast Nedam. Door stagnerende markten viel de nettowinst ten opzichte van 1991 terug met f.25 miljoen. “We zijn er niet in geslaagd in Europa te groeien, zoals we in het jaarverslag over 1991 hadden uitgesproken. In deze moeilijke markt hebben we midden vorig jaar besloten te gaan consolideren.

Behoud van onze positie was belangrijker” , verklaart Ballast Nedam-woordvoerder, H.W. Belt, desgevraagd.

Om de omzet (f.2,454 miljard in 1992) toch op peil te houden, heeft het bedrijf een aanzienlijke reorganisatie doorgevoerd in onder andere Saoedi-Arabie.

De kosten hiervan bedroegen f.30 miljoen die onmiddellijk ten laste werden gebracht van het resultaat. Belt: “Het waren onder andere kosten die moesten worden gemaakt voor het afvloeien van werknemers.”

Deze tegenvaller werd deels goed gemaakt door f.25 miljoen aan bijzondere baten van de niet geconsolideerde dochter, BAe Finance. Deze financieringsmaatschappij verdiende dit bedrag door valutatransacties. De lagere winst is ook een gevolg van het verlies van f.6 miljoen dat werd geleden op de deelnemingen. De groot ste verliespost blijkt ingenieursbureau Comprimo te zijn. Ballast Nedam heeft een belang van 32,15 procent in dit bedrijf.

Engeland

Opvallend is dat de activiteiten in Engeland, ondergebracht in Ballast Nedam Construction Ltd, zich goed staande hielden.

Terwijl grote concurrenten als Tarmac en Trafalgar met zware verliezen afsloten, meldt het bedrijf een winst. De omzet viel met slechts f.18 miljoen terug tot f.245 miljoen. Belt, die geen winstbedrag geeft, wijdt dit aan een agressief aquisitiebeleid. “De Engelsen gaan achter alle opdrachten aan die geld opleveren. Daar horen ook kleine poen bij.

Want vele kleintjes maken een grote’. Zo werd onlangs begonnen met de bouw van het 6 miljoen pond kostende bezoekerscentrum van bierbrouwer Joshua +

ley in Leeds. De activiteiten van deze BA-dochter in Nederland zijn nog steeds zeer belangrijk. Van de Europese omzet van f.1,2 miljard wordt er f.1,015 miljard omgezet in Nederland. De bedrijfsonderdelen Beton en Waterbouw, Utiliteitsbouw, Woningbouw en Handen & Industrie droegen volgens Ballast Nedam ‘aanzienlijk’ bij aan het resultaat.

“De orderportefeuille is met f.2,2 miljard uitstekend gevuld” , aldus Belt. “De vooruitzichten voor Nederland en de andere landen zijn goed te noemen. We verwachten dit jaar uit te komen op hetzelfde resultaats- en omzetniveau’.

Onvrede

Het vertrek van de voorzitter raad van bestuur van Ballast Nedam, W.G. Maeyer, eind vorig jaar heeft volgens Belt geen gevolgen gehad voor het resultaat. Maeyer stapte op uit onvrede over het gevoerde beleid van eigenaar British Aerospace. Van een gouden handdruk is volgens Belt geen sprake.

Reageer op dit artikel