nieuws

Venray heeft behoefte aan 500 extra woningen

bouwbreed

De gemeente Venray moet voor eind 1995 vijfhonderd woningen extra ke bouwen in de huur- en premiekoopsektor. De huizen zijn nodig voor militairen van de Peel-vliegbasis, die nu nog in Blomberg en Stolzenau in Duitsland wonen.

Uit een enquete blijkt dat de militairen de voorkeur geven aan huisvesting in Venray. De gemeente verwacht de helft van het aantal militairen te mogen huisvesten. Met ondersteuning van de provincie gaat Venray aankloppen bij het Ministerie van Defensie voor financiele steun van f.6 miljoen voor de bouw van huurwoningen voor deze soldaten.

Bovendien rekent Venray sterk op de komst van Nestle

Nederland uit Amsterdam.

Voor het personeel van dit bedrijf zijn 200 woningen nodig.

Nestle wil in haar bestaande fabriek in Venray f.14 miljoen investeren. Een uitbreiding moet in november 1994 gereed zijn. Als de rijksoverheid niet snel met financiele steun over de brug komt, overweegt Venray om op de particuliere markt geld te lenen.

Reageer op dit artikel