nieuws

Variant Terre Armee is geschikt voor begroeiing

bouwbreed Premium

In Frankrijk bestaat een flink deel van de toepassingen van Terre Armee uit begroeide wanden. Binnenkort wordt deze variant voor het eerst ook in Nederland toegepast.

De Terraflor-wand biedt een levendige aanblik.

De Groene Wand is het meest rechtlijnig.

De verticale wand van Terre Armee is in ons land bekend van onder andere kunstwerken bij Best in de autosnelweg van Eindhoven naar ‘s-Hertogenbosch, grondkeringen in Zoetermeer en Utrecht, en een kademuur bij Roermond. Ing.

P.J.M.J. Heijmans, directeur van Terre Armee te Breda, verwacht dat de begroeide wanden ook in Nederland aan zullen slaan.

Voor een begroeide wand van Terre Armee bestaat de keuze uit drie verschillende prefab betonnen elementen. Het zijn de types Groene Wand, Terraflor en Terravert. Het principe van deze wanden is hetzelfde als van de vlakke verticale wand. De betonelementen zitten vast aan strippen, waarmee de grond achter de wand wordt gewapend. Daardoor ontstaat een massief, dat niet afschuift en belastingen op kan nemen. De elementen van de begroeide Terre Armee zijn niet vlak, maar hebben een stapelbare vorm. Door openingen in de constructie ke planten zich in de grond wortelen. De ruimte tussen de elementen kan met teelaarde gevuld worden.

Ronding Het wapenen van grond heeft zin bij niveauverschillen, waartussen geen ruimte is voor een natuurlijk verloop. Dat kan zijn bij op- en afritten, bij een verdiepte ligging, bij de aanleg van tuinen enzovoort. De drie types elementen lenen zich voor een verschillende opbouw van de wand. De Groene Wand is het meest rechtlijnig. De elementen hebben elk twee nokken, waarmee ze op elkaar gesteld worden. Een ronding in de Groene Wand is niet mogelijk. Dat is anders met de Terravert elementen. Die bestaan uit drie delen, een schuinliggende plaat met twee op de fabriek gemonteerde wangen.

Deze elementen worden met de wangen zo op elkaar geplaatst, dat een lichte bocht in de wand tot de mogelijkheden behoort.

Alle types begroeide Terre Armee laten een helling toe van 3 op 2 tot nagenoeg verticaal.

Een Terraflor-constructie is het meest flexibel en biedt de meest levendige aanblik. De elementen hiervan bestaan uit een soort bak met geintegreer de nokken en wangen. Voor het plaatsen is een lichte kraan nodig.

Reageer op dit artikel