nieuws

Uitreiking van renovatieprijs na symposium

bouwbreed

Op dinsdag 9 februari worden in de Utrechtse Jaarbeurs de winnaars bekendgemaakt van de Nationale Renovatie Prijs.

In totaal dingen 62 poen mee naar deze fel begeerde prijs die in 1986 door Hoechst/ Trespa is ingesteld.

Volgens prof. ir. H.J. Henket, voorzitter van de jury, is de kwaliteit van de inschrijvingen hoog. Voor de woningbouwcategorie ‘Herbestemming’

zijn twaalf poen ingeschreven, 32 poen tekende in voor de woningbouwcategorie ‘Hergebruik’ en achttien poen dingen mee naar de prijs in de nieuwe categorie ‘Utiliteitsbouw’.

Zoals bekend wordt de Nationale Renovatie Prijs eens in de twee jaar toegekend aan het bouwteam, de opdrachtgever, architect, constructeur en het uitvoerend bouwbedrijf dat het beste resultaat heeft bereikt.

De technische, organisatorische en ontwerpaspecten staan daarbij centraal. De materiaalkeuze is geen selectiecriterium.

De winnaars in de drie categorieen worden op 9 febrauri aan het slot van het symposium ‘Waarom komt de herontwikkeling van de binnensteden in Nederland niet op gang?’ bekendgemaakt. Dit symposium is door de divisie Trespa van Hoechst Holland NV georganiseerd. De bijeenkomst staat in z’n geheel onder auspicien van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA), de Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs (ONRI) en het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB).

Reageer op dit artikel