nieuws

Tyfoon zaagblad zingt een toontje lager

bouwbreed

Door zijn specialisme op het gebied van gediamanteerde zaag- en boormachines is Van Voorden BV uit Etten-Leur zeer wel op de hoogte van de problemen die zich in de praktijk bij het gebruik van diamantzagen voordoen. “Met name de geluidproduktie van diamantgereedschap” , zo benadrukt dit bedrijf in een uitvoerig schrijven, “is in het algemeen zo hoog dat gehoorbeschermers beslist noodzakelijk zijn en zelfs bij het verrichten van zaagwerk zijn voorgeschreven.”

Waarom diamantzagen voor steen en beton voor geluidoverlast zorgen, verduidelijkt Van Voorden nog eens aan de hand van een technische beschrijving van het gediamanteerde zaagblad, de vervaardiging en de samenstelling ervan, en de oorzaak van de hiermee geleverde geluidproduktie.

Deze ruimhartige inleiding, aangevuld met vergelijkingen in produktiewaarden in decibellen van verschillende geluidsbronnen vormt de intro ductie van de nieuwe Tyfoondiamantzagen waarmee Van Voorden zojuist op de markt is gekomen. De Tyfoon-diamantzaag onderscheidt zich door een opmerkelijk laag geluidsniveau wat is te danken aan een afwijkende constructie van het blad zelf. Bij dit type zaagblad is de kern door middel van laserinsnijdingen geperforeerd. De in conventionele bladen veelal optredende geluidsresonantie wordt op deze wijze in belangrijke mate geabsorbeerd. De geperforeerde kern verleent het blad bovendien een bepaalde mate van elasticiteit en ook die flexibliteit levert een interessante bijdrage aan het reduceren van de geluidsproduktie.

De Tyfoon diamantzaag is geschikt voor algemeen gebruik.

Beton, baksteen en tegels laten zich hiermee goed bewerken. Voor een

ge standtijd van de zaag wordt overigens wel een goede waterkoeling gevraagd. Het leveringsprogramma voorziet in zaagdiameters van 250, 280, 300 en 350 mm.

Reageer op dit artikel