nieuws

Tweede fase bouw Het Goese Meer begint

bouwbreed

Donderdag wordt het startsein gegeven voor de tweede fase van het project Het Goese Meer. Het plan omvat de bouw van 70 woningen naar negen ontwerpen van Zeelenberg Architectuur. Deze ontwerpen passen binnen drie vormen:de moderne en Zuideuropese vormgeving alsmede de landhuisstijl, en zijn gepoeerd op 70 percelen grond. De plannen zijn ontwikkeld en worden gebouwd door de Walcherse Bouw Unie BV te Grijpskerke.

De eerste fase, 116 zogenaamde vrije kavels, waar kopers vrij zijn in hun keuze van architect en aannemer, is reeds in uitvoering.

Het bouwrijpmaken van het po zal nog enkele maanden in beslag nemen. Het meest spectaculaire onderdeel van het po, het vollopen van Het Goese Meer met water, vindt plaats zodra complete oeverbescherming is aangebracht en de kwelsloten met bijbehorende gemalen gereed zijn. Dit is in september 1993 gepland. De werkzaamheden lopen momenteel twee maanden voor op het schema zodat wordt geprobeerd om Het Goese Meer aanstaande zomer bereikbaar te laten zijn vanaf het kanaal en dus ook vanaf de Oosterschelde. Het vollopen van het meer zal ongeveer een maand in beslag nemen.

Inmiddels is eveneens begonnen met de aanleg van een achttien holes golfbaan. Alle uit te graven grond uit Het Goese Meer wordt vanaf nu gebruikt voor de diverse niveauverschillen op de door D.

Steel ontworpen golfbaan.

Reageer op dit artikel