nieuws

Trefwoorden voorkomen tijdrovend gezoek

bouwbreed

De Stabu-systematiek wordt uitgebreid met trefwoorden.

Hierdoor is de zoektijd in de bestanden aanzienlijk te bekorten.

De ‘update van het softwarepakket wordt in maart dit jaar uitgeleverd. Op de Bouwbeurs te Utrecht zal het al worden gedemonstreerd. De betrokken systeemhuizen zijn op dit moment druk doende om het softwareprogramma zodanig uit te breiden dat de nieuwe toegankelijkheid van de Stabu-bestanden zo snel als mogelijk door de licentiehouders kan worden gebruikt. Dat zal in maart van dit jaar het geval zijn.

Tot dan kan de Stabu-licentiehouder de bestanden op slechts twee manieren benaderen.

Voor de eerste worden korte teksten gebruikt, die zijn gerangschikt volgens de SRW/ Stabu-hoofdstukken. Bij de tweede gaat het om de Stabubouwdelen. Voor beide ingan gen moet gezocht worden naar een code.

Met uitbrengen van de nieuwe versie zal het gebruik van codes, en dus ook de kennis daarvan, geheel overbodig zijn. De Stabu-gebruiker kan door uitsluitend een bepaald begrip te kiezen of in te typen direct over de relevante Stabu-besteksinformatie beschikken.

Dat is mogelijk geworden door koppelen van alle trefwoorden (alle groepsnamen en eventuele onderverdelingen) in een relationele database.

De Stichting Stabu denkt met de nieuwe mogelijkheid veel tijdrovend gezoek naar onderdelen in het Stabu-bestand te voorkomen. Het ligt in de bedoeling van de stichting het trefwoordenbestand verder uit te breiden met synomiemen.

Dan kan iedere gebruiker “met zijn eigen begrippenkader toch automatisch bij de door Stabu gebruikte terminologie uitkomen” .

Marijkehal – stand 2047

Reageer op dit artikel