nieuws

SV-gemeenten vragen 5,6 miljard gulden

bouwbreed

De 23 grotere stadsvernieuwings(SV)-gemeenten hebben volgens de behoefteraming minstens f.5,6 miljard nodig. De berekening van dit bedrag gebeurde aan de hand van de methode voor Belstato en de verdeelnota SV. Komt het rijk niet tegemoet aan deze behoefteraming dan ontstaat vanaf 1998 een tekort.

Volgens het rapport ‘Behoefteraming stadsvernieuwing 1990-2005-23 grotere gemeenten’ ging in de afgelopen drie jaar een deel van de middelen op aan activiteiten die niet in Belstato voorkomen.

Het gaat hierbij om monumentenzorg, bodemsanering, naoorlogse voorraad en milieuhinderlijke bedrijven.

De 23 gemeenten gaan ervan uit op korte termijn het systeem van uitgaven sterk ver andert omdat dit voor een deel al vast ligt. De achterstand op het schema van Belstato neemt daardoor, toe zodat een deel daarvan ook na 1997 aanwezig blijft. Afhankelijk van de berekeningsvariant belopen de uitgaven een totaal van f.5,1 tot f.9 miljard. Minus de inkomsten van de desbetreffende gemeenten blijft een saldo van f.3,3 tot f.6,5 miljard over.

De 23 gemeenten stellen tevens een nieuwe verdeelsleutel voor het budget voor, dat Heerma hen tot aan 2005 beschikbaar stelt. Hierin wordt aangenomen dat het aan elke gemeente toegezegde bedrag wordt gegarandeerd. Hiermee is dus ook het bedrag voor alle 23 steden -samen 24,9 procent van de f.11 miljard- gegarandeerd. De uitbetaling verandert echter zodanig, dat steden met een groot aandeel tot 1997 relatief minder krijgen dan steden met een klein aandeel ten opzichte van Heermas voorstel. Dat wordt in de periode van 1998 tot 2005 weer gecompenseerd. De steden die minder kregen ontvangen dan meer en omgekeerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels