nieuws

Stuurgroep PVC betreurt actie Natuur en Milieu

bouwbreed

De stichting Natuur en Milieu gebruikt in haar actie ‘PVC past niet in duurzame bouw’ onjuiste en achterhaalde argumenten. Dat zegt de Stuurgroep PVC & Milieu.

Vorige week begon de stichting Natuur en Milieu een actie om het gebruik van pvc riolerings- en afvoerbuizen in de bouw terug te dringen (zie Cobouw van 3 februari). De stichting voert de actie omdat ze van mening is dat bij de produktie van pvc schadelijke stoffen vrijkomen, dat daarbij tevens veel afval wordt geproduceerd alsmede dat bij de afvalverbranding het materiaal schadelijke stoffen in het milieu veroorzaakt.

Deze argumenten zijn volgens de stuurgroep PVC & Milieu deels wetenschappelijk weerlegd en voor het overige achterhaald door milieumaatregelen van de pvc-producerende en verwerkende industrie.

Zowel bij de produktie van de grondstoffen chloor en vinylchloride als van pvc zelf vindt door technische maatregelen geen uitstoot (meer) plaats van gevaarlijke stoffen. De bijprodukten bij de grondstofproduktie worden bovendien, aldus PVC & Milieu, volledig gerecycled. Het teruggewonnen chloor wordt vervolgens weer als grondstof toegepast.

Ogen gesloten Een door VROM gefinancierde studie van de Universiteit van Leiden naar de vorming van dioxines bij de verbranding van huisvuil wijst verder uit dat de aanwezige hoeveelheid pvc daarbij geen extra bijdrage levert. De dioxinevorming kortom is met en zonder pvc even groot. Het vrijkomende zoutzuur wordt afgevangen en geneutraliseerd tot keukenzout.

De verbrandingsaspecten zijn overigens, aldus de stuurgroep, als het om pvc-rioleringssystemen gaat niet relevant. Met het ondertekenen van de overeenkomsten voor inzameling en herverwerking is juist vastgelegd dat pvc-produkten niet meer in het traditionele afvalcircuit terechtkomen.

De stuurgroep zegt het te betreuren dat de stichting Natuur en Mileu blijft vasthouden aan achterhaalde argumenten.

“Hierdoor worden de ogen gesloten voor alle bereikte verbeteringen en nieuwe inzichten.”

Reageer op dit artikel