nieuws

Stedelijk knooppunt in Limburg wil f.4,2 mln

bouwbreed

De gemeentebesturen van Maastricht en Heerlen hebben staatssecretaris Van Rooy van Economische Zaken gevraagd om voor het jaar 1993 een bijdrage van f.4,2 miljoen uit te trekken op grond van het ‘Besluit uitkeringen bedrijfsomgeving stedelijke knooppunten’.

De twee gemeenten baseren zich daarvoor op de toekenning vorig jaar van totaal f.3,26 miljoen. Een beslissing over de bijdrage 1993 zal dit voorjaar door het rijk worden genomen.

Dat bedrag wordt in vijf opeenvolgende jaren in de vorm van jaarlijkse voorschotten beschikbaar gesteld.

Het geld dat Maastricht tot nu toe ontving is gebruikt voor haalbaarheidsonderzoeken naar de gezamenlijke bedrijfsterreinen Maastricht/Eijsden en Maastricht/Lanaken. Heerlen heeft het geld aangewend ter dekking van de voorbereidingskosten van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heerlen/Aken en het Geleendal. Ook de uitkering voor 1993 zal in de vorm van voorschotten in vijf opeenvolgende jaren worden verstrekt. De gemeente Maastricht denkt voor de besteding van die bijdragen onder meer aan de ontwikkeling van de Maasoevers en de infrastructuur Randwyck.

Heerlen wil het geld gebruiken voor verdere ontwikkeling van de vorig jaar in gang gezette poen.

Aan de financiele bijdragen van het rijk ligt overigens een -goedgekeurd- meerjarenplan voor bedrijfsomgevingsbeleid ten grondslag. Daarin is ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van het logistiek knooppunt Zuid-Limburg en bedrijfsterreinen in relatie tot uitbesteding aan grote bedrijven. Het is volgens de gemeenten Maastricht en Heerlen de bedoeling dat bij de bestemming van de uitkering in 1994 rekening wordt gehouden met een of meer poen uit de regio Sittard/Geleen/Beek die binnen deze ontwikkelingsthemas vallen.

Reageer op dit artikel