nieuws

Stadsgewest Den Bosch ruziet over bouwlocaties

bouwbreed

Vervolg van pagina 1

Of het gesprek dat volgende week woensdag 10 februari plaats heeft direct resultaat zal hebben wordt door zowel Van den Heuvel als door Hoedemakers betwijfeld. “Het is te optimistisch” , zo stelt Van den Heuvel vast, “om te verwachten dat alle problemen in een gesprek ke worden opgeslost. Maar de wil om in ieder geval te praten is er. En als nu dat gesprek gaat over de inhoudelijke zaken los van de emoties die bij de annexatiepe rikelen komen kijken, dan is er al heel wat gewonnen.”

Los van de vraag of het gesprek succesvol zal zijn ziet Hoedemakers het toch als een stap in de goede richting.

Mochten er geen spijkers met koppen worden geslagen dan zit er volgens de NVOB-voorzitter niets anders op dan bij de provincie aan te kloppen. “Of” , zegt hij, “we moeten naar de verantwoordelijke bewindslieden, Alders en Dales.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels