nieuws

Staal-beton bouwconcept uitstekend voor kantoren

bouwbreed Premium

Verdiepingbouw is omgeven met het maken van keuzen. Ontwerpers moeten nagaan hoe de wensen van de opdrachtgever vorm zijn te geven. Constructeurs kiezen bij het verdere detailleren en dimensioneren. De gebruiker kiest voor een feitelijke indeling van beschikbare ruimten. Hulpmiddelen zijn daarbij onmisbaar. De eindrapportage na krap drie jaar studie van het Po Analyse Bureau heeft die hulpmiddelen opgeleverd.

Het onderzoekpo ‘Constructiesystemen voor verdiepinggebouwen in staal’ heeft tot doel gehad technische mensen en adviseurs in het bouwproces hulpmiddelen te geven gemakkelijk tot verdiepingsbouw te komen. Het werd begin 1990 geinitieerd door Centrum Staal. Het is gericht geweest op kantoorgebouwen tot zes bouwlagen. Het gaat daarmee om de bulk van de kantorenmarkt. Maar de resultaten zijn ook te gebruiken voor gebouwen met een andere functie en met meer bouwlagen.

Het po is gerealiseerd met geldelijke steun van het ministerie van EZ en van het bedrijfsleven. Het werd onder verantwoordelijkheid uitgevoerd van het Centrum Staal, dat ook de coordinatie heeft verzorgd. De uitvoering van het po is gedaan door het Po Analyse Bureau (PAB). De activiteiten van het bureau zijn gericht op het ont wikkelen van constructieve concepten en van instrumenten voor rationele materiaalkeuzen. Daarbij wordt er bij het bureau naar gestreefd de specifieke voordelen van staal- en staal-betonconstructies daadwerkelijk tot zijn recht te laten komen.

Praktijkgericht Voor uitvoering van het po is doelbewust gekozen voor een aanpak “van de praktijk voor de praktijk” , zo bleek uit een toelichting van ir.

W.A.C. de Vries Robbe van het PAB en voorzitter van de stuurgroep die het po heeft begeleid.

Bij het po ‘constructiesystemen voor verdiepingsbouw’

is op ruime schaal gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die in de praktijk aanwezig is. De samenstelling van de stuurgroep heeft dat weerspiegeld. Zitting hadden mensen van een ingenieursbureau, een architectenbureau, een (staal) adviesbureau en van meerdere staalconstructiebedrijven. Ook de Stichting Frame Contrac ting Nederland verleende medewerking aan het totstandkomen van het po.

Het po is afgerond. Gebleken is dat bouwen met een skeletvormige draagconstructie, in het bijzonder een staalskelet met vloeren van kanaalplaat, voordelen biedt gedurende de gehele levenscyclus van het gebouw. Dit bouwconcept geeft een gebouw maximale ontwerpvrijheid, optimale indeelbaarheid, minimale constructiehoogte, snelle bouwtijd en een positieve restwaarde.

Resultaat Het resultaat van het po is weergegeven in twee publikaties, die op de voordrachtenmiddag ‘Het beste uit staal en beton:de oplossing voor verdiepingbouw’ tijdens de Bouwbeurs 1993 zullen worden gepresenteerd. Het betreft de bochure ‘Bouwen met rendement’ en het handboek ‘Verdiepingbouw in staal’.

Naar De Vries Robbe in zijn toelichting aangaf is gekozen voor splitsen van de eindrapportage van het po in twee delen:een folder en een handboek. Dit gezien de verschillen in benadering van de groep die zich met verdiepingbouw bezighoudt. Het komt tegemoet aan een duidelijk door het PAB ondervonden behoefte aan informatie op conceptniveau.

(Deelnemers aan de voordrachtenmiddag ‘Het beste uit staal en beton:de oplossing voor verdiepingbouw’ krijgen de twee publikaties gratis, alhoewel aan deelname wel kosten zijn verbonden.) De folder met titel ‘Bouwen met rendement’ is bedoeld mensen die voor het eigenlijke beslissingstraject zitten aan te sporen tot nadenken. Beoogd wordt bijvoorbeeld opdrachtgevers dermate te informeren dat zij voor hun nieuwbouwplannen hun bouwadviseurs ook vragen staalconstructies in overweging te nemen, zo zij daar zelf al niet over beginnen.

Het handboek ‘Het toepassen van staalskeletconstructies in verdiepingbouw’ is bedoeld voor mensen in het daaraan opvolgende traject van detailleren, dimensioneren en materialiseren. Behalve belangrijke afwegingsproblematieken van kosten en baten bij de conceptkeuze komt hierin juist het rekentechnische gedeelte uitgebreid aan de orde.

Het deel van het kantoorgebouw voor de Nationale Nederlanden dat over de Utrechtse Baan in Den Haag wordt gebouwd, krijgt een hoofddraagconstructie in de vorm van een boog. Gebruik van staal in de constructie lag voor de hand in verband met het relatief geringe gewicht ten opzichte van de sterkte van dit materiaal.

Michel Hofmeester Fotoprodukties BV, Rotterdam

Reageer op dit artikel