nieuws

Soeters maakt masterplan Marienburg Nijmegen

bouwbreed Premium

De Amsterdamse architect Sjoerd Soeters gaat een masterplan voor het Marienburgpo in Nijmegen ontwerpen. De kosten voor deze nieuwe concentratie van woningen, winkels en culturele voorzieningen in de Nijmeegse binnenstad zullen zon f.100 miljoen bedragen.

De feitelijke opdrachtgever voor het po is de Maatschappij voor Bedrijfsobjecten (MBO NV). Deze ontwikkelaar heeft zich aan de gemeente verplicht tot het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek.

Hij zal nadat Soeters zijn masterplan heeft ingeleverd een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Het masterplan zal dan ook in eerste instantie een stedebouwkundig plan zijn. Op basis hiervan kan een ‘massavolumestudie worden gemaakt, die vervolgens houvast biedt voor een meer gedetailleerde kostenberekening. Nog komend najaar zullen de conclusies worden gepresenteerd.

De architect Soeters krijgt veel vrijheid. De gemeente Nijmegen heeft te kennen gegeven in ieder geval circa 8000 m2 aan winkelvoorzieningen te willen en een bibliotheek gecombi neerd met archief. Voor het overige ‘mogen’ er appartementen, een hotel en andere horeca in het plan worden opgenomen.

De uitbreiding van het winkelareaal is volgens de gemeente haalbaar en verantwoord. Zeker wanneer rekening wordt gehouden met de ‘Waalsprong’, waardoor een nieuw stadsdeel onstaat nabij het centrum dat ruim 12000 woningen telt.

Vertrouwen De opdracht aan Soeters luidt verder de nieuwbouw en de bestaande (deels historische) bestaande bebouwing in het nieuwe concept op elkaar aan te laten sluiten. Het Marienburg vormt immers de kern van de ontwikkelingsvisie ‘Centrum 2000’. Deze visie is er op gericht de centrumfunctie van Nijmegen te versterken en op een hoger niveau te brengen.

“Een verre van eenvoudige opdracht” , aldus een gemeentewoordvoerder, “die bij Sjoerd Soeters in goede handen is. Wij baseren dit vertrouwen op de kwaliteit van elders door hem ontwikkelde poen als Circus Zandvoort, die nieuwbouw van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag en het Java-eiland in Amsterdam.

Reageer op dit artikel