nieuws

Sjoemelende Limburgse wegenbouwers bekeurd

bouwbreed Premium

Vervolg van pag. 1

Op een overtreding staat een geldboete van maximaal f.25000. “Elk van de wegenbouwers riskeert dus een maximale geldboete van f.475000” , aldus de woordvoerder van EZ.

Of het tot het opleggen van een geldboete komt is nog de vraag. Want dan moet de Maastrichtse officier van justitie overgaan tot strafvervolging. Die heeft daartoe nog geen beslissing genomen.

Persofficier mr. Nabben deelt desgevraagd mee niet te ke aangeven wanneer daarover duidelijkheid te verwachten is. “Eerst wordt bekeken in hoeverre in technische zin mogelijkheden voor strafvervolging bestaan en of het wel gewenst is daartoe over te gaan.” Mocht tot vervolging worden besloten, dan sluit mr. Nabben een schikking met de betrokken wegenbouwers niet uit.

Reageer op dit artikel