nieuws

SFB klaar voor bijverzekeren wao-risico

bouwbreed

“Wij ke als Sociaal Fonds Bouwnijverheid partijen in de bouw nu al de mogelijkheden tot wao-bijverzekering aangeven per werkgever of collectief per bedrijfstak. We ke ze laten zien wat het effect op de premiestelling zal zijn, die voortvloeit uit hun wensen. Ik zou werkgevers en werknemers in de bouw de raad willen geven niet als gekken allerlei verzekeraars af te lopen tot in Duitsland toe zonder duidelijk de consequenties te ke overzien.”

Dat zegt drs. J.J.P. Schouten, directeur beleid en werkgeverszaken van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. In feite liggen bij het SFB al diverse modellen klaar en is het wachten volgens hem nog op wat cao-partijen in de bouw op het punt van de wao-reparatie met elkaar overeen komen.

Desgewenst is hij bereid elk van de cao-partijen afzonderlijk tot in details te informeren over wat het SFB bij de herverzekering van het wao-risico kan bieden. Hij zegt er van overtuigd te zijn dat concurrerend te ke doen, niet in het minst omdat het SFB de bedrijfstak bouw goed kent.

Bovendien zou het mes aan twee kanten ke snijden omdat het SFB aan de andere kant voor de bedrijfstak bezig is het ziekteverzuim en dus de wao-instroom te beperken via doelgerichte acties.

Zolang nog niet vaststaat wat sociale partners in de bouw op het punt van de wao-reparatie overeen wensen te komen, wil Schouten tegenover ons ook

t kwijt wat een dergelijke bijverzekering zou moeten kosten.

Indirect wil hij wel een tipje van de sluier oplichten. “Ik heb via de media kennis genomen van het feit dat verzekeraars als premiebedrag voor de bouw f.1500 hanteren. Bij een loon van f.450000 zou dat drie procent betekenen. Laat ik zeggen dat verzekeraars het daar goed voor zouden ke doen. Met een collectieve herverzekering via bijvoorbeeld een cao-fonds kan het voor beduidend minder.”

Via een aparte juridische structuur -een bedrijfsvereniging als die voor de bouw is het niet toegestaan het wao-risico te verzekeren- wordt er hard gewerkt om een situatie te creeeren waarin het voor de bedrijfstak zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt de bijverzeke ring te realiseren. “Werkgevers zullen niet meer gaan betalen dan strikt nodig is. Er wordt voor gezorgd dat dit met een minimum aan administratieve rompslomp gepaard behoeft te gaan. En om het geheel hanteerbaar te houden moet het voor werkgevers ook fijn zijn om alle overige zaken het personeel betreffend eveneens ondergebracht te zien bij het SFB.”

Onrechtvaardig Schouten heeft het daarvoor dan al gehad over de onrechtvaardigheid, die in de nieuwe WAO-maatregel zit opgesloten. “In plaats van het volume aan te pakken heeft de politiek gekozen voor aanpak van de uitkeringshoogte. Op die manier moeten de goeden onder de kwaden leiden” , aldus Schouten.

Vervolg op pag.2

Reageer op dit artikel