nieuws

Sectoren dienen dynamisch drieluik van repliek

bouwbreed

De acht sectorverenigingen van de BFBN opereren continu in het front van technische en marktontwikkelingen. Niet alleen meedenken maar voordenken is daarbij het devies. Dat geldt zeker op de drie gebieden:regelgeving/normering, onderzoek (participatie) en kennisoverdracht.

In alle acht produktsectoren is de internationale normering een belangrijk aandachtsveld, waarbij de hoge Nederlandse normen via participatie van de sectorverenigingen in internationale werkgroepen voortdurend worden bewaakt. Daarnaast blijven de sectoren initiatieven ontwikkelen voor nieuwe produkt- en procescertificeringen in eigen land. Voorbeelden daarvan zijn: de certificeringsinitiatieven van Fabes en Teban voor vloeistofdichte bestratingen, het streven van Bevlon naar hogere isolatie voor begane grondvloeren conform het Bouwbesluit, de ontwikkeling van de VPB van het branchekeurmerk waarin de meerwaarde van de Nederlandse betonbuis in vergelijking met de Europese normen wordt weerspiegeld, de koppeling van de BB&S van de aanstaande internationale certificering aan een bredere erkenning van de bouwblokken- en stenen en het initiatief van de Agrab voor de certificering van mestbassins, mestkelders, boxdekken, voergangdekken en andere betonprodukten voor de agrarische sector.

Initiatiefnemer Nauw verwant aan regelgeving is onderzoek. Research en development zijn bij wijze van spreken net zozeer het dagelijkse werk van (de fabrikanten van) de sectorverenigingen als de produktie van betonprodukten dat is. Prepal heeft bijvoorbeeld initiatief genomen voor onderzoeken naar meetsystemen naar het dynamisch draagvermogen van paalfunderingen en naar toegepaste paalwapening. Voorts worden een aantal proefbelastingen nader bekeken. Bevlon wil komen tot een daadkrachtig, verantwoord hergebruik van betonpuingranulaten. Fabes zoekt naar verdere innovaties in kleurdosering en verwerking van meer typen stenen in mechanische pakketten. Daarnaast wordt de toepassing van stenen met een splintervrije kop onderzocht alsook gestimuleerd. Teban biedt via deelname aan een werkgroep met andere landelijke organisaties een goede ‘onderbouw’ voor het mechanisch straten; de techniek is er, nu de bredere toepassing.

Belton initieert onderzoeken en ideeen naar een pomatige aanpak in de bouwnijverheid vanuit de invalshoek prefab beton. Het samenwerkingsverband ‘Afstemming Bouwpartners’, met deelnemers uit vele bouwpartijen, met steun van Economische Zaken en met ondersteuning van de Nehem, moet uitmonden in een andere processtructuur en een betere kennisoverdracht. Kennisoverdracht Wat kennisoverdracht betreft brengen de sectorverenigingen van de BFBN elk het nodige nieuws:zo laat Prepal vijf boeken over prefab-paalfunderingen verschijnen en wordt het tijdschrift ‘Funderingstechnologie frequenter uitgebracht. Belton lanceerde het po ‘Verbindingen in prefab’, met als kenmerk het ter beschikking stellen aan de markt van een databank met standaard details voor bouwelementen en bouwsystemen.

Teban heeft belangrijk bijgedragen aan de dezer dagen verschenen C.R.O.W.-publikatie over in- en uitritten, waarmee verkeerstechnisch en juridisch meer duidelijkheid naar de verkeersdeelnemers wordt geschapen. Eerder verscheen in dezelfde samenwerking tussen C.R.O.W. en Teban de publikatie over verkeersvoorzieningen voor mensen met een handicap. Ook Fabes laat dezer dagen nadrukkelijk van zich horen door de uitgave van een geautomatiseerd documentatiesysteem met meer dan 4000 soorten betonstraatstenen die de lid-fabrikanten leveren. Dit overzicht is op diskette verkrijgbaar. Onderzoek, normen, kennisoverdracht.

Ze zijn nauw met elkaar verbonden, net zoals ze dat met kernbegrippen als kwaliteit, modern ondernemerschap en uitgebreide dienstverlening zijn. Zowel de acht sectorverenigingen als de BFBN zijn zeer actief op genoemde gebieden. De dynamiek van de markt wordt daarbij constant van repliek gediend door het innovatieve karakter dat de gezamenlijke Nederlandse betonproduktenindustrie bezit en tot uitdrukking laat komen. Prefab betonnen gevel- en vloerelementen leiden tot snelle bouw. Prefab betonnen heipalen worden het meest gebruikt.

Reageer op dit artikel