nieuws

Schieland legt ook verbod op verduurzaamd hout

bouwbreed

In navolging van Rijnland heeft ook het Hoogheemraadschap van Schieland een verbod ingesteld tegen het gebruik van geimpregneerd hout. Op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) staat Schieland het gebruik van verduurzaamd hout niet meer toe voor de aanleg van steigers en beschoeiingen.

Al geruime tijd heeft het hoogreemraadschap het gebruik van voorbehandeld hout ontraden. Nu is dit omgezet in een verbod, dat wordt opgenomen in vergunningen die voor constructies in en langs oppervlaktewater nodig zijn.

In de vergunning verwijst de waterbeheerder naar de WVO, waarin elke vorm van veron reiniging van oppervlaktewater verboden is gesteld. Dit geldt overigens zonder onderscheid in de mate van verontreiniging.

Met de maatregel wil Schieland de water- en waterbodemverontreiniging terugdringen, die het gebruik van het bedoelde hout tot gevolg heeft.

Dit gegeven is ontleend aan onderzoeksgegevens van derden, aangevuld met eigen onderzoek van Schieland.

De waterbeheerder beschikt overigens nog niet over meetgegevens van situaties waar hout is toegepast dat volgens de meest recente technologien is behandeld. Op dat vlak is nog weinig bekend, aldus een woordvoerdster.

Op het ogenblik onderzoekt Schieland in welke mate eigen personeel de noodzakelijke controles op het naleven van het verbod op zich kan nemen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels