nieuws

RCO: Meer bouwclusters in nieuwe Vestigingswet

bouwbreed

Vervolg van pagina 1

De strafrechterlijke handhaving is in de nieuwe vestigingswet niet langer voorzien. De RCO vindt echter dat er een plaats blijft voor de Economische Controle Dienst.

Als opsporingsinstantie kan de ECD gemakkelijk informatie uitwisselen met publiekrechtelijke instanties zoals fiscus en gemeentelijke sociale diensten.

Hoewel er van de controlerende taak van de ECD een preventieve werking uitgaat, is die anderzijds weer beperkt.

Als het tot een procedure komt, is de strafrechter gebonden aan vrij stringente bewijsregels. Niettemin dient de strafrechtelijke handhaving te blijven.

Publiek recht betekent in de visie van de RCO ook publieke plicht en dus gaat het niet aan de handhaving van de vestigingswet uitsluitend naar het privaatrechtelijke vlak te verwijzen. Overigens moet ook die gehandhaafd blijven. Voor de bouw wordt die mogelijk gemaakt door de stichtingen Bevordering Aannemersbelangen.

Branches hebben weliswaar geen opsporingsbevoegdheid, maar de burgerlijke rechter is niet zo strikt aan bewijsregels gebonden als de strafrechter.

Reageer op dit artikel