nieuws

‘Pvc heeft toekomst bij bouw aan beter milieu

bouwbreed

Pvc heeft nog een goede toekomst, ook als de milieuaspecten worden meegewogen. Dat is de conclusie van dr. H.M. Caesar, oud-coordinator van de Stuurgroep PVC & Milieu op het symposium ‘Kunststoffen en het milieu in de bouw’, dat gisteren werd gehouden op de Bouwbeurs in Utrecht.

“Vandaag bepaalt het milieuaspect in sterke mate de materiaalkeuze. Het streven naar vermindering van de milieubelasting heeft kritische vragen over kunststoffen, in het bijzonder pvc doen rijzen. Juist rondom pvc vonden en vinden emotionele discussies plaats” , aldus Caesar. Daarom is het goed om precies te weten waarover men het heeft. Pvc heeft een groot aantal voordelen en bij de vraag of het is te vervangen moet daar wel rekening mee worden gehouden.

Pvc is op maat vervormbaar, doorzichtig, gas- en waterdicht, elektriciteit te isoleren, licht van gewicht en betrekkelijk goedkoop. Hard pvc is ook zonder toevoeging van vlamvertragers vlamdovend. Ook is het materiaal eenvoudig te kleuren. Het belangrijkste nadeel van pvc is het verlies van vormstabiliteit, vooral bij temperaturen van 60-80OC en hoger. Het is verder gemakkelijk te bewerken. Pvc is een kunststof, die weinig energie verbruikt in zijn levenscyclus. Het bestaat voor 57% uit natriumchloride en voor 43% uit aardolie.

Chloor Door elektrolyse van natriumchloride worden chloor, waterstof en natronloog in een vaste verhouding tot elkaar geproduceerd. De milieukritiek spitst zich toe op de emissies van kwik in het amalgaamproces bij de chloorproduktie, de omgang met asbest bij het diafragmaproces, het hoge energieverbruik en risicos tijdens het transport. “De emissies van kwik en asbest zijn in Nederland zeer laag” , zo zei Caesar. Die emissies zullen de komende jaren verdwijnen door de vervanging van het amalgaamproces door het membraanproces, dat nu reeds in Nederland voor 50% bij de chloorproduktie wordt toegepast. Men hoop verder binnen enkele jaren asbest door kunststof te ke vervangen. Aan het gevaarlijke transport wordt tegemoet gekomen doordat Akzo een nieuwe membraanelektrolysefabriek gaat bouwen in Rotterdam. De chlooralkali-elektrolyse vergt vervolgens weliswaar veel stroom, maar daar staat tegenover dat het energieverbruik in vergelijking met alternatieve processen betrekkelijk laag is.

Milieu “In milieudiscussies over pvc komen altijd de aspecten van energie, grondstofverbruik, chloor, weekmakers, zware metalen (cadmium), zoutzuur en dioxinen naar voren evenals die van duurzaamheid en her verwerking. Wie echter de moeite neemt in detail de milieueffecten van pvc en zijn toepassingen te onderzoeken zal verrast zijn door de dikwijls gunstige uitkomsten. Gelukkig wordt men wat genuanceerder dan vroeger wel het geval was” , zo stelde Caesar vast.

“De onjuiste veronderstelling dat bijvoorbeeld pvc-produkten kankerverwekend ke zijn, komen wij niet meer tegen. En ook het aanwijzen van pvc als hoofdschuldige voor de dioxine-uitstoot bij de vuilverbranding is als onjuist onderkend” .

Samenvatend concludeert Caesar, dat er tijdens de produktie- en afvalfase schadelijke emissies ke optreden.

Deze moeten dus worden geminimaliseerd. Hier staan de voordelen tegenover van een laag energieverbruik, een beperkt gebruik van schaarse grondstoffen, de mogelijkheid van herverwerking en het vervullen van nuttige functies in veel duurzame toepassingen.

Reageer op dit artikel