nieuws

PDI/Cals Centrum steunt electronische uitwisseling

bouwbreed

Op de dag van het PDI/Cals congres in ’t Spant te Bussum (27 januari) is het PDI/Cals Centrum van start gegaan. Het centrum is bedoeld als steunpunt voor de ontwikkeling van de ‘gestructureerde, gestandaardiseerde electronische uitwisseling van produktgegevens tussen computers’, zoals PDI wordt gedefinieerd.

De definitie werd op het PDI/ Cals congres gegeven door prof. dr. ir. J. Blauwendraad, hoogleraar aan de faculteit der Civiele Techniek van de TU Delft. Het gaat om zowel interne als externe uitwisseling van gegevens, direct of via elektronische archieven. PDI is de afkorting van ‘Product Data Interchange en Cals van ‘Computer Aided Acquisition and Logistic Support’. Blauwendraad wees erop, dat Cals algemener is dan PDI: “Cals is gericht op een papierloze levenscyclus van het produkt.

PDI is daar een onderdeel van.

Voor de bouw is PDI het belangrijkste, maar ook van de ontwikkeling van Cals kan de bouw op termijn gaan profiteren.”

PDI draagt bij tot vermindering van wachttijden, hergebruik van gegevens en eenduidig vastleggen en beheersen van gegevens. Blauwendraad liet aan de hand van een grafiek zien, hoe de automatisering van de uitwisseling van gegevens zich ontwikkelt. In de loop der tijd neemt zowel de integratie van de systemen als de complexiteit van de gegevens toe. Het begint met afzonderlijke ‘eiland’-systemen voor de uitwisseling van tekst en illustraties. De volgende stappen zijn documenten, driedimensionale modellen en tenslotte produktmodellen. De hoogste ‘PDI-state is de volledig automatische uitwisseling van produktmodellen tussen geintegreerde computersystemen.

Vergezicht De ontwikkeling van PDI verloopt niet altijd vloeiend. “In de praktijk komt men plafonds en doodlopende wegen tegen.

Dat betekent nieuwe keuzes maken en helaas ook kapitaalvernietiging” , aldus Blauwendraad. Hij waarschuwde, dat de bouw het zich niet meer kan veroorloven verkeerde wegen te kiezen. “We hebben nu een groeipadvisie nodig in het perspectief van een vergezicht” , zei hij. “Helaas is de bouw op de korte termijn ingesteld. Met betrekking tot PDI en Cals is het echter nodig tenminste tien jaar vooruit te zien. Er is een drijvende kracht nodig, en die proberen we samen op gang te brengen. De matrix van de ontwikkeling van Cals lijkt op die van het kwaliteitsdenken, die je in de bouw tegenkomt.

Die wordt echter niet ondersteund met software.”

Blauwendraad stelde, dat er enkele poen nodig zijn van 10 tot 15 miljoen gulden, “slechts 0,1promille van de omzet van de bouw.” Het PDI/ Cals Centrum ontvangt f.600000 van het ministerie van Economische Zaken. Een van zijn taken is het stimuleren en coordineren van poen binnen het gehele bedrijfsleven, inclusief de bouw. Het Centrum is een initiatief van het Nederlands Normalisatieinstituut (NNI), de Stichting Nederlandse Industriele Inschakeling Defensie-opdrachten (NIID), TNO en de Vereniging voor Computertoepassingen in de Ingenieurspraktijk (CIAD).

Concurrentie Het PDI/Cals congres bood een gezamenlijk ochtendprogramma en vijf parallelle middagprogrammas, voor de automobiel- en luchtvaartindustrie, de bouw, defensie, de proces- en offshore-industrie en voor de softwarebranche. Tijdens de ochtend sprak onder anderen prof. ir. H. Wagter van BSO/Advies te Utrecht, hoogleraar aan de faculteit der Bouwkunde te Eindhoven, over de situatie van PDI/Cals in Nederland. Hij benadrukte de noodzaak van PDI/Cals in het kader van de internationale concurrentie. “Nederland scoort slecht op het gebied van research, innovatie en onderwijs. Dat laatste verbaast mij niet, gezien de structurele afbraak die hier reeds jaren plaatsvindt. De eerste twee verbazen mij wel, want in Nederland bevinden zich immers enkele grote internationaal werkende concerns en grote onderzoeksinstituten” , aldus Wagter.

Tijdens het middagprogramma voor de bouw sprak ing. L. de Vos van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat over het Basiswegmodel. Het is sinds november operationeel en functioneert als ‘neutraal’ uitwisselingsprogramma tussen verschillende programmas, die in gebruik zijn voor het ontwerpen van wegen en kunstwerken, zoals Moss, Wegcad, Wegen en DimIII (Calma). Voorlopig is het nog niet mogelijk om van DimIII files naar het Basiswegmodel te exporteren, maar ook daar wordt aan gewerkt. “Het Basiswegmodel is PDI voor het produkt ‘weg’ in de praktijk van de gww-sector” , aldus De Vos.

Het PDI/Cals Centrum is bereikbaar via telefoon 015690141 of 079-219324.

Reageer op dit artikel