nieuws

Overeenstemming over natuurgebied in Friesland

bouwbreed

De Friese natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea zal meewerken aan een plan om de nadelige gevolgen door recreatie in het Friese natuurgebied De Alde Feanen te beperken. Wel moeten de provincie Friesland en de gemeente Tytsjerkstradiel binnen vier weken duidelijk maken wat hun plannen zijn met het gebied. Hiermee komt een einde aan een conflict waarbij de Friese bestuurders en de natuurbeschermers hevig botsten. It Fryske Gea verzette zich vorig jaar met hand en tand tegen de aanleg van een recreatiepark met 315 bungalows bij Eernewoude. Daarmee wordt de druk op het nabijgelegen natuurgebied De Alde Feanen te groot, vindt de natuurbeschermingsorganisatie.

De Raad van State besliste begin januari dat de aanleg mag doorgaan, maar dat er geen open waterverbinding tussen beide gebieden mag komen.

Volgens de provincie klopt die uitspraak juridisch niet en ook It Fryske Gea achtte het oordeel van de Raad van State aanvechtbaar. Beide partijen hebben echter besloten mee te werken aan een beheers- en inrichtingsplan.

Reageer op dit artikel