nieuws

Onderzoek naar staat van monumenten

bouwbreed

Er zal een grootscheeps onderzoek worden uitgevoerd naar de staat van de monumenten en de stads- en dorpsgezichten in Nederland. Minister D’ Ancona van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer en de gemeenten aangekondigd.

Het ‘strategisch’ plan bestaat uit drie fasen: het in kaart brengen van de staat van de monumenten en de stads- en dorpsgezichten; de formulering van de effecten van het huidige instrumentarium (Monumentenwet ’88) voor de korte, middellange en lange termijn en voorts de voorbereiding van beleidsmatige keuzen op basis van de onderzoeksresultaten.

De zojuist begonnen eerste fase bevat diverse deelonderzoeken. Het eerste richt zich op de bouwkundige staat van rijks-, provinciale- en gemeentelijke monumenten.

De tweede fase betreft de 320 beschermde stads- en dorpsgezichten. In de derde fase worden de effecten van de uitbreiding van de rijksmonumenten met de jongere bouwkunst op het beleid en de financiering bestudeerd.

Het onderzoek heeft plaats in nauwe samenwerking met een begeleidingscommissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Inter Provinciaal Overleg (IPO) en betrokken belangenorganisaties.

Deze begeleidingscommissie zal in juni over de resultaten van de deelonderzoeken rapporteren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels