nieuws

Onderzoek boormethode ondergrondse Betuwelijn

bouwbreed Premium

De provincies Zuid-Holland en Gelderland en de gemeenten langs het voorkeurstrace

van de Betuwelijn gaan de haalbaarheid onderzoeken van een nieuwe boormethode voor ondergrondse aanleg.

Het onderzoek vergt een bedrag van f.420000 en moet in mei klaar zijn.

De betrokken overheden hebben de Stichting International System Development & Support (ISDS) in Delft de opdracht gegeven te onderzoeken of de boormethode qua techniek, kosten en tijdsplanning reeds toepasbaar is bij de Betuwelijn. Het gaat volgens een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland om een boormethode uit het ‘futuristische integraal transportssysteem dat werd ontwikkeld door prof. Van den Hoorn.

Hamvraag in het onderzoek is of ondertunneling met deze boormethode een redelijk alternatief vormt voor bovengrondse voorkeurstrace van het rijk. Een positief resultaat zal worden ingezet als argument voor ondertunneling alvorens de Tweede kamer een definitieve beslissing neemt over de Betuwelijn.

De stichting ISDS is een particulier initiatief met als doel overheid en bedrijfsleven bij elkaar te brengen om grootschalige poen te initieren en structureren. Traditionele tunnelbouwtechniek is duurder dan de bovengrondse aanleg van een spoorlijn. ISDS zegt nu een alternatieve techniek in handen te hebben die evenveel kost als bovengrondse aanleg.

Dit onder meer vanwege het feit dat ze veel minder arbeidsintensief is. Daarnaast wordt een recht trace gevolgd wat lengte bespaard.

Inspraak De provincies hebben voor dit onderzoek elk f.100000 uitgetrokken. De gemeenten uit het voorkeurstrace en de Duitse stad Emmerich dragen gezamenlijk de overige kosten.

Het idee voor de gezamenlijke actie ontstond reeds bij de inspraak op de ontwerp-planologische kernbeslissing (PKB) van het kabinet van april 1992.

Veel bewoners, actiegroepen en gemeenten bleken bezwaren te hebben tegen de ligging van het voorkeurstrace en de consequenties van een bovengrondse spoorlijn. Een alternatief in de vorm van een zeer lang tunneltrace bleek door het rijk niet diepgaand bestudeerd.

Reageer op dit artikel