nieuws

Novem stimuleert koudeopslag

bouwbreed

Novem geeft op de beurs vooral veel aandacht aan de koudeopslag in de bodem.

Daarover heeft de Nederlandse maatschappij voor energie en milieu BV een rapport opgesteld:” s Zomers koelen met winterkoude.

In dit rapport toont Novem aan, wat we al eerder in Cobouw vermeldden, dat koudeopslag in Nederland goed haalbaar is. Opslag van winterkoude door middel van koud-watertransport naar een ondergrondse opslagruimte, de Aquifer, is een aantrekkelijk alternatief voor het gebruik van koelmachines. Er kan tot 60% mee op energie worden bespaard. Desondanks is de conclusie in dit rapport, dat nog nader onderzoek nodig is.

Het doel hiervan moet zijn het optimaliseren van de koudeopslagsystemen en het scherper stellen van de benodigde investeringen. Het betreft een mechanisch koelsysteem. De installaties zoals ze in het rapport zijn beschreven zijn gedimensioneerd op basis van de koudebehoefte en de installatiekenmerken van de nieuw te bouwen Prins van Oranje hal op de Jaarbeurs te Utrecht.

De luchtbehandelingsinstallatie voor de Prins van Oranjehal bestaat uit tien luchtbehande lingskasten met elk een capaciteit van 12,5 m3/seconde of in totaal 450000 m3/uur.

In de luchttoevoerapparaten wordt de lucht gefilterd en gekoeld tot ongeveer 14,8OC of verwarmd tot 35OC. Ten behoeve van de energiebesparing is een recirculatiesysteem voorzien met behulp van een luchtkleppenregeling. De installatie maakt derhalve alleen gebruik van extra verwarmings- of koelingsenergie als het koudeopslagsysteem niet voldoende warmte of koude lucht levert. Het minimum luchtdebiet voor verse lucht wordt geregeld via een luchthygieneregeling.

De capaciteit van de te plaatsen koelinstallatie wordt gebaseerd op een luchttemperatuur na de koeler van 15OC. De inblaastemperatuur bedraagt dan ongeveer 16OC als gevolg van de opwarming van de lucht door de ventilator en het kanalenstelsel. De vereiste capaciteit van de koelinstallatie bij een buitentemperatuur van 28OC en een relatieve vochtigheid van 50% bedraagt volgens Novem 2640 kW.

Voor geinteresseerden is het rapport te verkrijgen bij Novem.

Marijkehal-stand 3010 Principeschema van koudeopslag en winning.

Reageer op dit artikel