nieuws

Novem heeft kennis energie gebundeld

bouwbreed

Novem (de Nederlandse maatschappij voor energie en Milieu BV) heeft zijn kennis van ‘Energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen’ gebundeld in een boekwerk met deze titel.

In dit boek van 170 paginas geeft Novem onder andere een overzicht van studie- en demonstratiepoen, waarbij de maatschappij ten nauwste betrokken is geweest. Direct toe te passen richtlijnen en hulpmiddelen voor het ontwerpen zijn erin opgenomen. In het vademecum gaat Novem uitgebreid in op de invloed van de ontwerpbeslissingen op het energieverbruik van de woning. Dat wordt gedaan aan de hand van een doorzon-rijtjeswoning en een portiek-etagewoning, waarvan de eigenschappen overeenkomen met die van de nieuwbouw anno 1992. Daarbij zijn de invloeden van het nieuwe Bouwbesluit waar mogelijk gevolgd. De volledige consequenties van het Bouwbesluit voor het energiebewust ontwerpen zijn op dit moment echter nog niet geheel te overzien. Zo is de energieprestatienormering nog niet gereed, aldus Novem.

Daling Het vademecum toont aan, dat een aanzienlijke daling van het energieverbruik in nieuw bouwwoningen is te bereiken tegen een redelijk kostenniveau. Het is daarvoor wel nodig, dat er wordt uitgegaan van een integraal ontwerpplan, waarin meerdere zaken, die tot energiebesparing leiden, tegelijkertijd worden uitgevoerd. Er wordt derhalve veel aandacht besteed aan de samenhang, die er tussen de verschillende energiebesparende maatregelen en voorzieningen bestaat. Ter illustratie zijn verder diverse energiebesparende voorbeeldpakketten samengesteld. Los daarvan geeft de uitgave ook informatie over mogelijke besparingen per afzonderlijke maatregel of voorziening.

Het vademecum is dan ook een nuttig en bijna noodzakelijk instrument voor hen die zich bezighouden met het ontwerpen van energiezuinige woningen en woningbouwpoen. Via een algemene inleiding over energie en milieu, gaat Novem over tot het energiebewust ontwerpen. Vervolgens wordt stilgestaan bij de woning en zijn omgeving, waarna wordt ingegaan op bouwkundige aspecten en de energiehuishouding in woningen. Daarbij worden allerlei energiebesparende maatregelen behandeld tot en met het zonne-energiegebruik. In tien bijlagen wordt ingegaan op technische details, berekeningen en dergelijke.

Het boek is te bestellen bij Novem in Apeldoorn, telefoon 055-277877.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels